banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
22 Mart 2016 Salı 08:23
Okulda Kuran yayını

BURCU CANSU burcucansu@birgun.net

Ankara’nın merkezindeki Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nde Müdür Başyardımcısı Şenel Kabakcı ve Kazım Arıcan, Çanakkale Savaşı’nın 101’inci yılını gerekçe göstererek öğrencilere hoparlörden “Yasin” dinletti.

Okulda görevli bazı öğretmenler, bu duruma itiraz ettiklerini ve “Burası Hıristiyan memleketi değil, şehitlerimize Fatiha okuduk” yanıtı ile karşılaştıklarını söyledi. Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca da soruşturma açılması için Milli Eğitim Bakanlığı’nı göreve davet etti.

‘İnisiyatif kullandık’
Etnografya Müzesi karşısında bulunan eski adı ile Altındağ Ankara Ticaret Lisesi yeni adı ile Ankara Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nde Çanakkale Savaşı’nın 101’inci yıl dönümü olmasını gerekçe gösteren Müdür Başyardımcısı Şenel Kabakcı ve Kazım Arıcan’ın “inisiyatif kullanarak’’ hoparlörden öğrencilere Kuran’ın Yasin suresini dinlettiği belirtildi. Okulda 18 Mart Cuma günü yaşananları bir öğretmen şu ifadelerle anlattı:

“Anons yapılıyor sandım. Sonra dua okunduğunu fark ettim. Müdür odasına çıktığımda müdürün yerinde olmadığını, toplantı için çıktığını öğrendim. Dua merasimi bitip Müdür Başyardımcısı Şenel Kabakcı ve Kazım Arıcan öğretmenler odasına girdiğinde neler olduğunu sordum. Milli Eğitim Müdürlüğü’nden ya da İlçe Milli Eğitim’den gelen herhangi bir emir olup olmadığını sorduğumda, ‘Burası Hıristiyan memleketi değil, Çanakkale Savaşı’nda ölen şehitlerimiz için Fatiha okuduk’ yanıtını aldım. Okulda hoparlörden Yasin dinletmenin mevzuatlara ve hukuka aykırı olduğunu belirttiğimde ise, ‘Öğretmenlerden ve öğrencilerden gelen talep doğrultusunda inisiyatif aldık, ne olacak’ denildi. Gelecek tepkileri düşünüp düşünmediklerini sorduğumda ise ‘Ne tepkisi, niye tepki göstersinler’ denildi...”

‘Soruşturma açılmalı’
Milli Eğitim Bakanlığı’nı göreve davet ederek, sorumlular hakkında soruşturma açılmasını talep eden Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca, “Kural tanımayarak memleketi hilafete doğru götürüyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tutumundan güç alarak, eğitim kurumlarını dini kurumlara çevirmeye çalışıyorlar” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın hiçbir işlem yapmamasının da hukuksuzlukların önünü açtığını belirten Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Dua etmek isteyen ibadethaneye gitsin. Bir eğitim kurumunu ibadethaneye çevirip, burada da siyasi propaganda yapılmasına Milli Eğitim Bakanlığı izin vermemelidir. Dini kurumlar ayrı, eğitim kurumları ayrıdır. Bu idareciler hakkında soruşturma açılıp açılmayacağını bekliyoruz. Takipçisi olacağız. Öğretmenlerin 10 Ekim Ankara Katliamı gibi büyük bir katliamın ardından basın açıklaması okuduğunda haklarında soruşturma açılıp sürgün edildiği bir ortamda okulda Yasin okutan idareciler hakkında hiçbir işlem yapılmaması suçtur.’’

Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 22.03.2016 08:23
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177