banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
08 Haziran 2016 Çarşamba 10:03
Neandertal akraba evliliklerinin mirasçısıyız

YUSUF CEM DURAKCAN

Neandertal DNA’sı üzerine daha önce yapılan araştırmalar, bu Avrasyalı insansıların insanlara kıyasla daha az genetik çeşitlilikleri olduğunu açığa çıkartmıştı. Binlerce yıl boyunca, Neandertal popülasyonu görece küçük kalmış, yakın akrabalarla çiftleşme oldukça yaygınlaşmıştı.

Modern insanların Afrika’dan Avrupa’ya göçünden sonra ise, modern insanlar ve Neandertaller melezlendiler ve genomları da birbirine karıştı. Fakat bugün, Afrika’da yaşamayan insanların genomunun oldukça küçük bir bölümünde Neandertal genomuna rastlıyoruz. Yani insanların ve Neandertallerin melez genomuna genetik katkısının eşit olmadığı görülüyor.

Bulgulara göre; Neandertal genomu, modern insanlara göre yaklaşık %40 oranında daha az üremeye elverişli hale gelmesini sağlayan zararlı mutasyonları barındırıyordu. Neandertal popülasyonu modern insanlarla melezlenince, bu zararlı mutasyonlar doğal seçilimin eleğinden geçebildi.

Her ne kadar modern insanlara bu zararlı mutasyonlar geçmiş olsa da, birkaç nesil sonra bu zararlı mutasyonlar doğal seçilimin eleğinden geçerek kayboldular. Fakat araştırmacılara göre, üreme verimliliğini düşüren bu mutasyonların bir kısmı Afrika’da yaşamayan insanlarda hâlâ mevcut ve bu insanlar Afrika’da yaşayanlara kıyasla %1 oranında daha az üremeye elverişli genom dizilimine sahipler.

Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 08.06.2016 10:03
Anahtar Kelimeler:
AfrikaAvrupa
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177