banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
30 Eylül 2016 Cuma 08:23
Memorial’in kaçak katlarına yargı freni

UĞUR ŞAHİN / [email protected]
@uugurs

İBB Meclisi’nde geçen yıl görüşülen 1/5000 ölçekli nazım imar planıyla aklanan Ataşehir’deki Memorial Hastanesi’nin iki binasının kaçak katlarına ilişkin planı, İstanbul 2. İdare Mahkemesi hukuka aykırı buldu ve yürütmeyi durdurma kararı verdi. Küçükbakkalköy Mahallesi içinde bulunan iki alan üzerinde kurulan Memorial Hastanesi emsali 1 80’iken, 2.07 emsalle inşa edildi. İlk olarak iki alanla ilgili binaların emsali 1.80’den 2.60 çıkarılması İBB Meclisi’nde talep edildi. İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu meclis üyeleri ise komisyon görüşünde emsali 2.20’ye düşürdü. CHP’lilerin ret oyuna karşın AKP’lilerin oyuyla kabul edilen plan değişikliğini CHP’li Meclis Üyeleri Hüseyin Sağ ile Hakkı Sağlam yargıya taşımıştı.

Şehircilik ilkelerine aykırı

Mahkeme plan değişikliğinin yapı yoğunluğunu arttırıcı nitelikte olduğu, değişiklikle birlikte ulaşıma ek yük getirileceği, değişikliğin, planlama ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğunu belirtti. İBB Meclisi’nin kabul kararında hukuka uyarlılık bulunmadığı sonucuna varan mahkeme, plan değişikliğinin uygulanması halinde telafisi güç veya olanaksız zararlar doğuracağı sonucuna vararak, yürütmeyi durdurdu.

Ruhsatsız hastane düşünülemez

BirGün’e konuşan CHP’li Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, binanın kaçak katlarının yasal hale getirilmeye çalışıldığını söyledi. Sağ, “Dünyanın hangi ülkesinde beş yıldır hizmet veren hastaneye plan değişikliği yapılır? Önce bina yapıldı, şimdi ise kaçak bölümleri yasal hale getirilmeye çalışılıyor. Hastanelerde ameliyatlar yapılıyor, imar problemi olan taşınmazların ruhsatları iptal edilir, ruhsatsız bir hastane düşünülemez. Sağlık Bakanlığı derhal inceleme başlatmalı. Deprem tehlikesinden bahsediliyor o binaların statik hesabı 1.80 emsal değere göre hesaplandı. Ek imar yükünü nasıl taşıyacak, olası bir depremde büyük zarar görür. Ayrıca şu an o hastanelerin bir bölümü kaçak, İBB ve Ataşehir Belediyesi gereğini yapmalı” diye konuştu.

Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 30.09.2016 08:23
Anahtar Kelimeler:
CHPAtaşehirAkpDeprem
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177