banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
09 Ekim 2016 Pazar 16:24
Medyada 10 Ekim Katliamı raporu

BirGün / Ankara

DİSK Basın-İş, bir yıldır süren çalışmanın ardından "Medyada 10 Ekim Katliamı" isimli bir analiz raporu hazırladı.

Raporun sunumu, DİSK Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren, DİSK Basın-İş Genel Sekreteri Özge Yurttaş ile analiz çalışmasında yer alan akademisyenlerden Tezcan Durna ve Ceren Sözeri'nin katılımı ile Ankara Mülkiyeliler Birliği'nde yapıldı.

10 Ekim Katliamı’nın 'ana akım medya'da yer alış şekillerini değerlendirmek amacı ile hazırlanan "Medyada 10 Ekim Katliamı" raporu katliamın yıl dönümünde duyuruldu. DİSK Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren gazetecilerin katliamları gördüğünü ancak gazete ve televizyonların büyük bir kısmının katliamları, katliamların arkasındaki nedenleri görmediğini ifade etti.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Tezcan Durna da analiz raporunun açıklanması sırasında konuştu. Durna, analiz çalışması için A Haber, CNN Türk, Fox Tv, Kanal D, Kanal 24, Med Nuçe ve NTV’nin 10-11 Ekim günleri yaptıkları yayınlar ile yazılı basından Hürriyet, Star, Yeni Şafak, Zaman, Sabah, Cumhuriyet ve Özgür Gündem gazetelerinin incelendiğini aktardı. Çalışma için ayrıca Roboski, Suruç ve 10 Ekim katliamları köşe yazarları üzerinden karşılaşmalı olarak analiz edildi. Durna, analizlerin sonuçlarını da kısaca özetledi. Buna göre, medya mağdura mikrofon uzatmak yerine “akredite” kaynaklara başvurup “devletini milletini seven gazeteci” gibi bir tanım geliştirdi ve olayı sorgulamaktan çok dramatizasyonla faili de mağduru da görünmezleştirdi.

Durna, çalışmaya Nilgün Tutal Cheviron, Esra Arsan, Ceren Sözeri, Burak Özteçin, Tezcan Durna, Suncem Koçer, Yeşim Akmeraner, Eda Köprü Yılmayan, Cansever Güner, Didem Tuncay, Burcu Öztürk, Vahdet Mesut Ayan, Arzu Altundiş, Ayçin Özoktay, Işıl Demir, Aydın Çam Sinem Aydınlı’nın katkı sunduğunu söyledi.

Durna’nın ardından söz alan Ceren Sözeri, çalışmada ele aldığı Fox TV üzerine değerlendirmelerde bulundu. Medyanın 10 Ekim Katliamı sonrası “milli birlik ve beraberliğe çağrı yapma misyonu edindiğini” ifade eden Sözeri, Fox TV’nin 10 Ekim Katliamı’nı nasıl gördüğünü örneklerle açıkladı.

Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 09.10.2016 16:24
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177