banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
24 Şubat 2016 Çarşamba 11:03
Meclis'te 'Kemalist' atışması

Meclis Genel Kurulu’nda dün gece yarısı “Kemalist” tartışması çıktı… AKP Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar’ın “Kürtleri eski rejim, eski sistem, eski Kemalist yapı -ne derseniz deyin- eski faşizm asimile edemedi” sözüne CHP’liler tepki gösterdi.

Meclis Genel Kurulu’nda dün gece yarısı yaşanan tartışmalar tutanaklara şöyle yansıdı:

NURETTİN YAŞAR (Devamla) - Kürtleri eski rejim, eski sistem, eski Kemalist yapı -ne derseniz deyin- eski faşizm asimile edemedi. (CHP sıralarından "Yuh!" sesleri ve gürültüler; HDP sıralarından gürültüler) Kürtlerin asimilasyonuyla görevli olan PKK'nın sonu geldi.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - Sen de yeşil Kemalist misin? Yeşil yeşil!

ÖZKAN YALIM (Uşak) - Grubu niye karıştırıyorsun sen?

NURETTİN YAŞAR (Devamla) - PKK Kürtleri asimile edemeyecek. PKK ve türevleri bu faşizmi sürdüremeyecek. Kürt halkı, bu faşizme son verecek.

Bakın, silahsızlanma dedikleri şey… Silahları niye bırakmadı PKK biliyor musunuz? Devlete karşı, güvenlik güçlerine karşı Kürtleri savunmak için değil

BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU (Giresun) - Çok ayıp! Çok ayıp!

MUSTAFA KEMAL VE PKK'YI AYNI YERDE ANMAKLA ÇOK AYIP ETTİN”

NURETTİN YAŞAR (Devamla) - Kürtlere karşı gücünü sürdürmek için silahları bırakmadı, onu da uyguladı. PKK silahla kepenk indirtiyor fakat PKK silahı kullanmadığı yerde lambaları yakıp söndüremiyor, aynı etkiyi gösteremiyor.

CEYHUN İRGİL (Bursa) - Mustafa Kemal ve PKK'yı aynı yerde anmakla çok ayıp ettin. Çok ayıp ettin!

NURETTİN YAŞAR (Devamla) - Burada, PKK ve işbirlikçilerinin sonu geldi. Kürt halkı uyandı. Kanla beslenenler, cesetle beslenenler, kan ve cenaze üzerinden siyaset yapanların sonu geldi, siyasetleri de bitti.

“MUSTAFA KEMAL OLMASA SEN ORADA KONUŞUYOR OLABİLİR MİYDİN YA?”

GÜLAY YEDEKCİ (İstanbul) - Mustafa Kemal olmasa sen orada konuşuyor olabilir miydin ya? Böyle bir şey olur mu?

NURETTİN YAŞAR (Devamla) - Örgütleri de bitti, güçleri de bitti. Kürt halkı uyandı.

GÜLAY YEDEKCİ (İstanbul) - Hâlâ devam ediyor musun sen konuşmaya?

NURETTİN YAŞAR (Devamla) - Kürt halkı, artık bunlara prim vermeyecek.

GÜLAY YEDEKCİ (İstanbul) - Mustafa Kemal Atatürk ile PKK'yı yan yana nasıl koyarsın? Böyle bir şey olur mu?

NURETTİN YAŞAR (Devamla) - Kürt halkı bunların yanında değil. Kürt halkının rızası yok.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

NURETTİN YAŞAR (Devamla) - Kürt halkı bu eylemlere razı değil. Dolayısıyla, yalanla, dolanla kimse bir yere varamaz; bitti, Kürt halkı uyandı. (CHP sıralarından gürültüler)

GÜLAY YEDEKCİ (İstanbul) - Kimse, Mustafa Kemal Atatürk'e, Atatürk'ün Meclisinde laf edemez! Kimse Mustafa Kemal Atatürk'e laf edemez!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri…

NURETTİN YAŞAR (Devamla) - Hiç kimsenin Kürt halkı üzerinden, Kürtlerin üzerinden, özellikle Kürtlerin asimilasyonu için görevlendirilen örgütlerin…

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - Aynı cümleyi kullanıp duruyorsun.

NURETTİN YAŞAR (Devamla) - …Kürtler üzerinden siyaset yapmaya hakkı yok.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri…

NURETTİN YAŞAR (Devamla) - Türklerin de, Kürtlerin de, Lazların da, Çerkezlerin de, Alevilerin de, Sünnilerin de partisi Adalet ve Kalkınma Partisidir. Sizin…?(CHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

GÜLAY YEDEKCİ (İstanbul) - Kimin imzasının altında konuşuyorsun? Altında konuştuğun imzaya bak! Hangi imzanın altında konuşuyorsun? Böyle bir şey olur mu ya!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, birleşime beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 23.12

BEŞİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 23.24

“MECLİSE BİR DAHA DA GELMEMESİ GEREKEN BİR ZATTIR”

LEVENT GÖK (Ankara) - Sayın Başkanım, siz oturuma ara vermeden önce burada konuşan zatın psikolojik durumunu, herhâlde AKP Grubu bir şekilde onu doktora göndermek suretiyle bir tespit ettirecektir.

Bizim partimizin kurucusu ve cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili bağdaştırdığı bir cümleden ve ayrıca siz ara verdikten sonra Grup Başkan Vekilimize yapmış olduğu ağır hakaretten dolayı bir kere burada kınanması ve aslında bu Meclise bir daha da gelmemesi gereken bir zattır.” (ANKA)

Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 24.02.2016 11:03
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177