banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
06 Ekim 2016 Perşembe 12:23
Meclis'te Che Guevara önlemi

TBMM'deki yeni uygulamaya göre milletvekilleri ziyaretçilerle basın toplantılarını artık ana binada yapamayacak.

Che Guevara'ya yönelik 'katil ve eşkiya' sözleriyle Türkiye'de büyük tartışma yaratan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin liseli gençlerle yapacağı protestoyu polis yollayarak engellemişti. Ana binadaki ziyaretçilerle basın toplantısı yapılması da yasaklanmıştı.Yeni uygulamaya göre milletvekilleri ziyaretçilerle basın toplantılarını artık ana binada yapamayacak.

Duvar'dan Hülya Karabağlı'nın haberine göre, TBMM Başkanı İsmail Kahraman Meclis basın bürolarında kendisine yönelik ‘Che’ protestosu yaşamamak için keskin bir önlem aldı. Kahraman, ziyaretçileriyle basın toplantısı yapmak isteyen milletvekilleri için yeni Halkla İlişkiler Binası’nda yer ayırdı. Böylece ana binadaki basın toplantısı odası geleneği bir anlamda yıkılmış oldu. Buna göre, milletvekilleri yanlarında ziyaretçi olmadan düzenleyecekleri basın toplantılarını ana binada yapabilecek. Konuklarla yapılacak basın toplantıları ise Yeni Halkla İlişkiler Binası zemin katında düzenlenecek.

Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 06.10.2016 12:23
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177