banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
12 Mayıs 2016 Perşembe 08:23
MEB’in özel okullara ayırdığı bütçe kamusal eğitime darbe

RABİA YILMAZ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), “özel okullarda okuyan öğrencilere destek’’ için rekor bütçe ayırdı. MEB, bu yıl özel okullara gidecek 230 bin öğrenciye toplam 1 milyar 37 milyon TL ödeme yapacak. Eğitim alanında birçok sıkıntı yaşandığını belirten Eğitim Sen yöneticisi Barış Uluocak, özel okullara ayrılan bu kaynağın kamusal eğitime büyük darbe vurduğunu söyledi.

Eğitimin özelleştirilmesi
Devlet bütçesinden özel okullara böyle bir kaynak ayrılmasının, kamusal eğitimde ciddi bir sıkıntıya yol açacağını belirten Eğitim Sen İstanbul 1 No’lu Şube Yöneticisi Barış Uluocak, “Devlet okullarının bunca eksiği varken ve bunca sıkıntı yaşanırken, vatandaşın cebinden yaptığı eğitim harcaması son 12-13 yılda 5-6 kat artmışken, kalkıp bu kaynağın devlet okullarına aktarmak yerine, özel okullara aktarılmasını eğitimdeki özelleştirme yaklaşımının bir parçası olarak görmek lazım’’ diye konuştu.AKP’nin eğitimde muhafazakaârlığın artırılmasını ve özelleştirmeyi amaçladığını ifade eden Uluocak şunları söyledi: “Okullardaki özelleştirme payının ve özel okulların genel okullar içerisindeki payının artırılması ile ilgili de adım adım ilerleme kaydediyorlar. Bunun bir sonraki aşamsı ise, sağlıkta gördüğümüz dönüşümün ve yıkımın bir benzerini de eğitimde ortaya çıkması. Biz şunu biliyoruz ki; AKP eğitim ve sağlığa bütçe ayırmak istemiyor. Bu özelleştirme teşvikleri ile, özel okullara vermiş olduğu arsalarla, vergi indirimleri ile ve en son yapmış olduğu trilyonluk katkıyla da özelleştirme meselesinde giderek oranı ve pasta payını büyütmeye çalışıyor.’’

14 yıldır aynı bütçe 2002 yılından bugüne eğitime ayrılan payın aynı olduğunu ve eğitimin kurumsallığına darbe vurulduğunu ifade eden Uluocak sözlerini şöyle sürdürdü:
“Okulun birçok ihtiyacı vatandaşın cebinden finanse ediliyor. Bu bütçede, kamusal eğitime vurulmuş en büyük darbelerden biri. AKP’nin eğitimin özelleştirilmesi alanında attığı en cüretkar, en tahrip edici adım olarak görmek gerekiyor. Çünkü herkesten aldığı parayı, sadece bir kesimin çocuklarının özel okula gönderilmesi için kullanılıyor. Nereden bakılırsa, bakılsın büyük bir eşitsizlik söz konusu.’’

Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 12.05.2016 08:23
Anahtar Kelimeler:
EğitimMEBAkpİstanbulVergi
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177