banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
13 Şubat 2016 Cumartesi 19:23
Levent Üzümcü: Ödenekli tiyatroları zapturapt altına aldılar

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar ve basına verdiği demeçler bahane edilerek, muhalif kimliği nediyle İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan ‘ihraç edilen' sanatçı Levent Üzümcü, 'Sanat ve sansür' başlığıyla Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşide tiyatronun geldiği noktayı eleştirdi. Tarihten ve dünyadan örnekler vererek tiyatroyu anlatan Üzümcü, "Bir insanın nasıl göründüğü, nasıl giyindiği, neye inandığı ve hangi ırktan geldiği hiç bir sanat eserinde, sanatçının taraf olduğu bir şey olamaz. Olursa o bir sanat eseri olmaz." diye konuştu. 1930' ların sonlarında Almanya'da yapılan sanat eserleri ile günümüzü kıyaslayan Üzümcü, "Tıpkı Alman ırkını yücelten, Alman ırkının ne kadar önemli bir ırk olduğunu pompalamaya çalışılan o garip yıllarda olduğu gibiyiz." şeklinde konuştu.

Levent Üzümcü, dünya tiyatrolarındaki başyapıt haline gelmiş bir çok oyunun, ödenekli bir tiyatroda oynanabilmesinin günümüzde mümkün olmadığını söyledi. Üzümcü şöyle devam etti, "Bizim vergilerimizle bizim ödeneklerimizle, ödenekli tiyatroları zapturapt altına aldılar. Ve o tiyatrolarda sadece çocuk oyunu kıvamında oyunlar oynatılıyor. Lafı sözü olmayan bir derdi olmayan suya sabuna dokunmayan oyunlar. Neden bunu söylüyorum? Konumuz sanat ve sansür olduğu için bunu söylüyorum."

'SANAT, DEVLETLE MAÇ HALİNDE'
Sanatının önünün tıkanmak istenmesini, sanatın gücüne bağlayan Üzümcü, "Sanat geçmişte var olabilmek için her zaman devletle, devletin başındakilerle, o sistemle bir maç halindedir. Her zaman kendi aralarında destekten gelen bir ilişki vardır. Çünkü sanat, özellikle tiyatro gibi sahne sanatları ve sinema gibi sanatlar yardımsız olmaz" dedi.

CN

Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 13.02.2016 19:23
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177