banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
25 Ocak 2016 Pazartesi 09:42
Kinzer: İran’ın menfaatleri ABD’ninkilerle kesişiyor

ÖMÜR ŞAHİN KEYİF- omursahin@birgun.net

New York Times’ın eski İstanbul Bürosu Şefi Stephen Kinzer, İran-ABD eksenli gelişmelerde akla ilk gelen isimlerden.
ABD’nin yüzünü, Vahabi din adamlarının yuvası Suudi Arabistan yerine ortak çıkarlarının olduğunu söylediği İran’a dönmesinde menfaat görüyor Kinzer. Hem İran ve ABD hem de bölge açısından.

İran’a uluslararası yaptırımların kalkması sonrası ulaştığımız Kinzer, “İran’ın Ortadoğu’daki birkaç istikrarlı devletten biri” olduğunun altını çizerek, ABD ve İran arasında temeli atılan yeni sürecin tüm bölgenin menfaatine olduğunu belirtti: “İstikrarlı ülkeleri desteklemek bölge üzerinden yayılan şiddeti yatıştırmak isteyen herkesin menfaatinedir. Ortadoğu’yu sarsan dehşet verici şiddet şimdilerde mezhepsel çatışmalardan kaynaklanıyor. Bu çatışmalar özellikle İran ve Suudi Arabistan tarafından tahrik ediliyor. Onları bir çeşit uzlaşı bulmaları için yüreklendirmek, arabulucuların önceliği olmalı… Son günlerin ve haftaların mesajı diplomasinin çatışma ve öfkeli suçlamalardan daha iyi olduğu. Bu sadece Türkiye için değil, diğer tüm ülkeler için mükemmel bir ders.”

‘Balayı’na zaman var
Politico’da yazdığı bir yazıda İran’ın “şeytanlaştırılmasının” ABD’nin kendi ayağına taş bağlayan politikaların başında geldiğini ifade eden Kinzer, geçen ay bir uçuşu sırasında valizinin üzerinde İran yazılı bir çıkartma olduğu için havaalanında nasıl sorunlar yaşadığını anlatmış ve bu bakış açısını eleştirmişti. Sorularımızı yanıtlarken de bu iki ülkenin bir 'balayı' dönemine girmesi daha çok zamana ihtiyaç olduğunu şöyle anlattı: “ABD ve İran arasında bir ‘balayı’ düşünmek için çok erken. Bu iki ülke basitçe birbirinden ‘nefret eden’den birbirinden ‘hoşlanmayan’a geçiş sürecine yeni başladılar.” Kinzer bu süreç yeni gelişmelere gebe. “Önümüzdeki aylarda ve yıllarda, İran’ın güvenlik çıkarları pek çok yönden ABD’ninkilerle kesiştiği netlik kazanabilir” diyen Stephen Kinzer 2010 tarihli ‘Ezber Bozmak’ adlı kitabında ABD ve İran’ın ortak çıkarları arasında, İstikrarlı bir Irak, Afganistan ve Pakistan arzusu ile Sünni radikal hareketlere karşı duruşun yanı sıra İran’ın petrol yatırımlarını da sıralamıştı.

Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 25.01.2016 09:42
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177