banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
24 Mart 2016 Perşembe 15:44
Kılıçdaroğlu'ndan 'çocuk istismarı' açıklaması: Milli Eğitim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bilkent Üniversitesi Genç Hukukçular Kulübü'nün, üniversitedeki "Gündeme Dair" konulu programında konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karaman'daki çocuk istismarına ilişkin, "Bu anlayışı değiştireceğim. Ahlaksızlığa bir kerelik denir mi? Bunları kesinlikle değiştireceğiz. Ahlak, bütün inançların ortak temelidir. Ahlaksızlığı kural haline getirirseniz bu inancı yıkmış olursunuz. Ailelerin manevi, dinsel duyguları istismar ediliyor. Bu çocuklara İslam'ı öğreteceğiz. Kardeşim İslam'ı öğreteceksen Diyanet İşleri Başkanlığı, Kuran Kursu var. Oraya götür. Daha ayıp olanı Milli Eğitim Bakanlığı'nın bunlarla işbirliği yapmış olması. Bunlarla işbirliği yapıyor. İşbirliği yapacak başka bir yer bulamadınız mı?" dedi.

Konuşmasının ardından Kılıçdaroğlu, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Karaman'daki çocuk istismarı üzerinden hala Başbakan hedefinin olup olmadığı yönündeki bir soru üzerine Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi: "Başbakanlık değil de bu anlayışı değiştireceğim. Ahlaksızlığa bir kerelik denir mi? Bunları kesinlikle değiştireceğiz. Ahlak, bütün inançların ortak temelidir. Ahlaksızlığı kural haline getirirseniz bu inancı yıkmış olursunuz. Bir ilimizde küçük çocuklar belli evlere toplanıyor. Soruyorlar çocukları nereye teslim ettiniz? Ensara verdik diyorlar. Ensar kim vakıf. Bu vakfın çocukları bir odada, dairede toplama yetkileri var mı? böyle bir yetkileri yok. Bu ülkenin polisi, savcısı neden bunlara izin veriyor? Sosyal devlet, bütün çocukları korumak zorunda olan devlettir.

AİLELERİN MANEVİ, DİNSEL DUYGULARI İSTİSMAR EDİLİYOR

Ailelerin manevi, dinsel duyguları istismar ediliyor. Bu çocuklara İslam'ı öğreteceğiz. Kardeşim İslam'ı öğreteceksen Diyanet İşleri Başkanlığı, Kuran Kursu var. Oraya götür. Devletin resmi organı.

DAHA AYIP OLANI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NIN BUNLARLA İŞBİRLİĞİ YAPMIŞ OLMASI

Daha ayıp olanı Milli Eğitim Bakanlığı'nın bunlarla işbirliği yapmış olması. Bunlarla işbirliği yapıyor. İşbirliği yapacak başka bir yer bulamadınız mı? 100 binin üzerinde atama bekleyen öğretmen var. Okul öncesi alın onları, çocukları eğitsinler. Sorun büyük ama çözülmeyecek türden değil."

"SİYASAL İKTİDARLARIN, ÜNİVERSİTELER ÜZERİNDE BASKI KURMASINA KARŞI ÇIKMALIYIZ"

Katmadeğeri yüksek ürün üretmenin ülkelerin ekonomisine büyük katkı sağladığına vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Üniversiteler bilgi üretmiyorsa, katmadeğeri yüksek ürün üretemeyiz. Her düşüncenin özgürce konuşulduğu üniversiteler, bizim beklediğimiz üniversitelerdir. Siyasal iktidarların veya belli baskı gruplarının üniversiteler üzerinde baskı kurmasına karşı çıkmalıyız. Bunu yaptığımız zaman Katmadeğeri yüksek ürün üretebiliriz" dedi.

"BU CAHAPE VAR YA BU CAHAPE BU HEP ELEŞTİRİR HİÇ ÖNERİ GETİRMEZ DİYORLAR"

CHP eleştirilerine ilişkin Kılıçdaroğlu, "Bu CHP var ya bu CHP, hatta bazılarının ifadesine göre bu Cahape var ya bu Cahape bu hep eleştirir hiç öneri getirmez. Tam tersine Türkiye'de nerede bir sorun varsa o soruna çözüm üreten tek partiyiz. İkinci parti var demiyorum tek partiyiz. Özgüvenimiz bu kadar yüksek" dedi. ()

Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 24.03.2016 15:44
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177