banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
30 Eylül 2016 Cuma 14:43
Kılıçdaroğlu reacts against Erdoğan’s contempt for Treaty of

Having met with the representatives of foreign media institutions in Ankara, CHP Chair Kemal Kılıçdaroğlu answered the journalists’ questions after the meeting.

Also giving statements about Erdoğan’s recent scolding remarks with regards to the signing of Treaty of Lausanne in 1923, Kılıçdaroğlu said the following: “So, Lausanne has been brought up! While there is such high rate of unemployment; while people are concerned about their lives; while victimized people are trying to find a way out in all 81 provinces of the country, why would Treaty of Lausanne come up? Treaty of Lausanne is the title of Turkey! We defend Lausanne; they (AKP) defend Sevres… We defend the Republic; they defend the caliphate. We defend the citizens; they defend slavery. Don’t forget that you are sitting on that chair by the virtue of the Republic, my friend! Where do you get the right to distort history from? Nobody has such right! If you are the President, just sit on your seat and be the President. If you don’t know history, call on a historian to tell the history. Someone who is in the position of the Presidency cannot betray his/her country; cannot sell it out! Yesterday, you said: ‘Lausanne is our title’; and, today you say: ‘The country was sold through Lausanne.’ What is this?... Now, he (Erdoğan) will come up and say: ‘He (Kılıçdaroğlu) has sold out the Yenikapı spirit.’ If this is your understanding of Yenikapı spirit, we are against it!”

Source: http://www.birgun.net/haber-detay/kilicdaroglu-o-koltuga-cumhuriyet-in-sayesinde-oturdugunu-unutmayacaksin-arkadas-129881.html

Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 30.09.2016 14:43
Anahtar Kelimeler:
CHPAnkaraAkpCumhuriyet
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177