banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
05 Ekim 2016 Çarşamba 09:44
KHK ‘şeklen’ görüşülecek

SEBAHAT KARAKOYUN
[email protected]
@ssenyaprak

AKP, 15 Temmuz sonrası birbiri ardına çıkarılan KHK’leri TBMM’de ‘temel yasa’ taktiğiyle ‘şeklen’ görüştürecek.

Anayasa’ya aykırılıklar taşıyan KHK’lerin Meclis’e sevkini kasıtlı olarak geciktiren AKP’nin, tatil öncesi ‘süre dolduğu’ gerekçesiyle komisyonlarda görüştürülmeden doğrudan Genel Kurul gündemine aldığı ilk KHK’nin bugün görüşülmesi bekleniyor.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, OHAL’in üç ay daha uzatılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararıyla, 15 Temmuz’un ardından çıkarılan ilk KHK’nin Meclis’te aynı zamanda gündeme geleceğine dikkati çekti.

Görüşülmesi beklenen KHK’nin yedi maddeden oluştuğunu belirten Altay, buna rağmen AKP’nin, muhalefetin sesini kısmak ve hızla geçirmek için, madde sayısı çok fazla yasalarda uygulanması gereken ‘temel yasa’ yöntemine başvurduğunu kaydetti.

Sivil darbe süreci yaşanıyor

“Daha önce yaptıkları gibi yine içtüzük suiistimali yapacaklar” diyen Altay’ın açıklamaları şöyle:

“AKP, hızla bir ‘sivil darbe’ sürecini inşa ediyor. Buna sessiz kalmayıp tepki gösterdiğimizde de ‘Yenikapı ruhunu bozmakla’ suçlanıyoruz. ‘Yenikapı ruhu’ dedikleri, Erdoğan’ın kısa sürede 14 Temmuz ayarlarına dönmesiyle zaten bitti. Ülkede hiç kimsenin huzuru yok. Elbette darbecilerle keskin bir hesaplaşma yapılmalı. Ancak hızlı bir normalleşme sürecine geçileceğine, anormal bir süreç inşa ediliyor. Bu sivil darbeye karşı tüm kesimlerin duyarlı olması gerekir. KESK üyelerinin açığa alınması, gözaltılar, muhalif yayın kuruluşlarına yönelik baskılar, televizyonların kapatılması AKP’nin gerçek niyetini ortaya koyuyor. AKP kendi sonunu hazırlıyor. Öğretmen alımıyla ilgili mülakatta sorulan sorular AKP Siyaset Akademisi’ne eğitim görenlere bile sorulamayacak düzeyde absürd, kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı. Bu siyaset anlayışı ülkeye yapılabilecek en büyük ihanettir.”

AKP çoğunluk gücüne güveniyor

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ise iktidarın, ‘zaten kırıntısı kalmış’ Anayasa ve yasaları tümüyle ortadan kaldırdığını söyledi. Ülkenin KHK’lerle yönetildiğini belirten Beştaş, “AKP her zaman olduğu gibi çoğunluk gücüne, parmak sayısına dayanarak karar alıyor ve uyguluyor. Her şeyi yerle bir ediyor” dedi.

AKP’nin Meclis’i tümüyle devre dışı bıraktığını, yol haritasının Erdoğan başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantılarıyla belirlendiğini kaydeden Beştaş, şu ifadeleri kullandı; “OHAL’i daha süresi sona ermeden aceleyle üç ay daha uzatma kararı aldılar. OHAL’e dayanarak çıkardıkları KHK’leri Meclis’ten kaçırabildikleri kadar kaçırdıktan sonra şimdi şeklen gündeme getirecekler. Şunu unutmamak lazım, bu ülkede mağdur edilenler, sesi kısılmak istenenlerin sayısı onlardan daha fazla. Birlikte hareket ederek bu dönemi de aşarız. Ancak diğer muhalefet partilerinin ‘Yenikapı ruhu’ diyerek attıkları adımlarla bu iktidarın değirmenine su taşıdıklarını artık görmeleri gerekir. Daha fazla uyumak gibi bir lüksleri yok.”

Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 05.10.2016 09:44
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177