banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
28 Nisan 2016 Perşembe 18:22
İzmir'de 7 işçi gözaltına alındı

1 Mayıs'a sayılı günler kala, İzmir’de 7 işçi gözaltına alındı. Sabah erken saatlerde ev ve dernekler Terörle Mücadele Polisleri tarafından basıldı. Çiğli İşçi Kültür Sanat Evi, Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası İzmir Temsilciliği ve Alsancak Gençlik Kültür Evi'nin kapıları kırılarak içeride arama yapıldı.

Çiğli’de 1 Mayıs bildirisi dağıtan Ege İşçi Birliği'nden Kardelen Yoğungan ve Sonay Tezcan, dernek binasının önüne geldiklerinde Kardelen Yoğungan hiçbir gerekçe gösterilmeden savcılık kararı olduğu söylenerek gözaltına alındı. Sabah saatlerinde Kocaer Direnişçisi Yücel Memiş de evinde gözaltına alındı.Tüm Otomotiv ve Metal İşçileri Sendikası'nın (TOMİS) Ege Bölgesi Başkanlığı'nı yürüten ve Ege İşçi Birliği’nden olan Cem Gümüş de sabah saatlerinde Manisa’da kaldığı evden gözaltına alındı. Gözaltı kararının “İşçileri örgütlemek, işçileri kışkırtmak” gibi suçlamalara dayandığı öğrenildi.

Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası yöneticisi Fatma Alökmen’in gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenilirken, işçi Ayla Subaşı ve Duygu Eylem Çağlar da sabah saatlerinde kaldıkları evlerden gözaltına alındılar.

Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 28.04.2016 18:22
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177