banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
31 Mart 2016 Perşembe 17:03
İstanbul Üniversitesi öğrencileri Erdoğan'a 'Erdoğanca' seslendi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın korumalarının Washington’daki protestoları anlamsız seslerle bastırma çabasının ardından İstanbul Üniversitesi öğrencileri bugün Beyazıt'ta merkez kampüste uzun süredir devam eden polis ve ÖGB ablukasına Erdoğanca seslendi.

Sözcü öğrenci, okulun başından beri afişlerinde Saray ve AKP olmadığını söyleyerk ÖGB ve polisin bu afişlere müdahale ettiğini söyledi. Sözcü öğrenci şu ifadeleri kullandı: "Siyaseten bir özgürlüğümüz yokmuş gibi, eleştiri özgürlüğümüz yokmuş gibi davranıyorlar ama niyetleri farklıymış. Biz bilmiyorduk, iki gün önce öğrendik. Meğer bizim dilimizi anlamıyorlarmış. ABD'de korumalarıyla farklı bir dil konuştuklarını öğrendik. Şimdi biz de bu üniversiteye AKP'yi sokmayacağımızı, cumhurbaşkanını o koltukta görmek istemediğimizi gür bir şekilde onların dilinde aktarıyoruz. Şimdi Erdoğanca konuşuyoruz!"

Bu açıklamanın ardından öğrenciler hep bir ağızdan Erdoğan'ın korumalarının çıkardığı sesleri çıkartarak tepkilerini dile getirdiler.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri bugün Beyazıt'ta merkez kampüste uzun süredir devam eden polis ve ÖGB ablukasına Erdoğanca seslendi.

Posted by Gençlik Muhalefeti on Thursday, March 31, 2016Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 31.03.2016 17:03
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177