banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
25 Temmuz 2016 Pazartesi 16:23
Ihlamur Parkı  ranta açılamaz
FATİH KIYMAN
[email protected]


İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki Ihlamur Parkı’nın, Seba inşaatın talebi üzerine taşeron firma tarafından panellerle kapatılmasına yurttaşın tepkisi sürüyor.

Dün sabah gerçekleşen belediye meclisi toplantısına katılarak Belediye Başkanı Murat Hazinedar’dan bilgi almak isteyen Ihlamur Parkı Dayanışması üyeleri içeriye alınmadı, kapılar yüzlerine kapandı. Dayanışma üyelerinden Beşiktaş sakini Rana Aytar, “Eylem yapmaya değil, belediye meclisi toplantısına katılmaya geldik. Yasal hakkımızı kullanarak bilgi almak istiyoruz” dedi. Toplantıdan sonra açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Rifat Örnek, içeriye temsilci dahi alınmamasına gerekçe olarak toplantı salonunun küçük olmasını gösterdi.

SİT alanı olmasına rağmen ‘tapulu özel mülk’ statüsünde gösterilen park için, belediyenin araziyi kamulaştırmak istediği fakat 57 milyon liralık kamulaştırma bedeli ödemesi gerektiği iddia edildi. Dayanışma üyeleri, ilk olarak imarsız SİT alanı statüsündeki araziye bu fahiş bedelin nasıl belirlendiğini, bu konuda gönüllü danışmanlık yapabilecek üniversiteler, akademisyenler, sivil toplum örgütlerinden destek alınıp alınmadığını bilmek istiyor. Beşiktaşlılar, parkın kamulaştırılmasını, park olarak kalmasını talep ediyor.

Belediye başkanı soruları yanıtlamıyor

Dayanışma üyesi Ada Ayşe İmamoğlu, güvensizliklerinin asıl kaynağının Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın halk ile yüzleşmekten kaçması olduğunun altını çizdi. İmamoğlu “Hazinedar kapıya çıktı, bizi muhatap almadı, döndü ve gitti. Beşiktaş halkıyız, bizden nasıl kaçarsınız! Twitter’da mesajlarla bazı sorular yöneltmiştik. Bizi twitter’dan da engellemiş. Bizi engelleyerek şu an o parkın ranta açılması için elinden gelen her şeyi yapıyor. Soru sormak için buradayız ve dikkate alınmıyoruz” ifadelerini kullandı.

İnşaat planı: 5 kat 30 daire

Tartışmalara sebep olan diğer bir nokta da Seba İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Keçeli’nin yaptığı, “5 kat, 30 daire yapacağız” açıklaması. Ihlamur Parkı Dayanışması konuya istinaden, “Seba İnşaat, henüz 1/1000 ölçekli imar planı bulunmayan ve imar durumu netleşmemiş bir arsa üzerinde, hangi hukuki altyapıya dayanarak bir proje konumlandırmıştır?” diye soruyor.

Belediyenin desteği ‘kağıt üzerinde’ kalıyor

Parkın hukuki durumunu ve dava sürecini BirGün’e değerlendiren Eren Can, Beşiktaş belediyesinin 1/5000’lik imar planına karşı açtığı itiraz davasında aslında halkın dileklerine yakın şeyler yazıldığını, imar artışını mahallelinin istemediğini, mahallede zaten yoğun yapılaşma olduğunu, bu yeşil alanın tarih boyunca ve koruma kurulu kararıyla bölünmez bir bütünlüğe sahip olduğu, bu nedenle korunması gerektiğine değinildiğini belirtti.

Diğer yandan, Burada Seba inşaatın aslında 2012’de kat karşılığı inşaat sözleşmesini mülk sahipleriyle yaptıktan sonra araziyle ilgili sürecin hızlandığını görüyoruz. Yani burada inşaat şirketinin talebi doğrultusunda ilerleyen bir süreç var gibi gözüküyor dışarıdan bakıldığında. Belediye samimiyetle yanımızda olsun istiyoruz. Burada imar artışını yapan bakanlık. 1/000’lik imar planını belediye hazırlamazsa bakanlık hazırlayacak muhtemelen. Yapıldığında buna da itiraz davası açacağız”

‘İmara izin vermeyeceğiz’

Belediye Meclisi toplantısından sonra kapıda bekleyen yurttaşlarla görüşen Başkan Yardımcısı Rifat Örnek yaptığı açıklamada, “Belediyemiz bu alanla ilgili senelerdir hiçbir yetki kullanmamıştır. 1/1000’lik uygulama planına ve imara asla izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Halihazırda parkın çevresine yapılan çitlerle ilgili hukuki durumu bizzat araştıracağını ve herhangi usulsüzlük tespitinde gerekli işlemlerin yapılacağını belirten Örnek, “Çit konusuna ‘parkı kapattırmayız’ diyemiyorum, öyle bir yetkimiz yok, orası özel mülk. Yalnızca ebadı, formu, uzunluğu hukuki çerçevede ne şekilde izin verilmiş araştıracağım. Hukuki bir aykırılık varsa kaldıracağız” şeklinde konuştu.Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 25.07.2016 16:23
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177