banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
27 Ocak 2016 Çarşamba 14:22
İfade özgürlüğü kapsamında akademik bir iç çekiş

ESMERAY YOĞUN

Kadın yerde yatıyor 10 yaşında bir çocuk eliyle ninesinin dağılan başından sızan kanlara engel olmaya çalışıyor. Çok değil az ötede depresif bir TOMA kuşanmış neyi varsa vurdu vuracak…Eyvah çocuk ölecek…Kadın zaten ölmüş….Çocuğun gözyaşı yorgun bir dinginlikle birleşiyor ninesinin toprağa sızan kanıyla …Az ötede aşağılık bir dengesizlikle kuşanmış bir TOMA bekliyor….Taşlar ekipler bekliyor yapılan hiçbir zulüm, yaşanan hiçbir utanç ilelebet saklı kalmayacak elbet...Sloganlar dilimizden yüreğimize akıyor yerde yatan yaşlı kadının kanı ile birleşip kanıyor…İNSANLIK SUÇLARI büyüyor. Uzak değil burası Cizre. Uzak değil burası Silopi. Uzak değil burası Sur içi. Sen susacak mısın bu gördüklerine?

Evet imzaladım o metni sonuna kadar okudum da öyle imzaladım hem de. Çünkü beynime, yüreğime, dilime kazındı ılık gözyaşı ile eriyen pıhtılaşmış kanın görüntüsü.

Siz görmediniz mi bayım. Siz görmediniz mi hanımefendi. Ah sizi gidiler. Nasıl da iyi bilirsiniz gözünüzü, kulağınızı ve hatta yüreğinizi kapatmayı size değmiyorsa atılan kurşun…Ne de unutkan ve duyarsızsınız.
Evet imzaladım o metni, sonuna kadar okudum da öyle imzaladım hem de. Çünkü beynime, yüreğime, dilime kazındı ılık gözyaşı ile eriyen pıhtılaşmış kanın görüntüsü
Az ötede TOMA’lar yürüyor kirli ıslıklarını çalarken suskunluğun zengin mösyöleri “şaşaşaşa padişahım sen çok yaşaşaşa” dostum bu dolarlar bir harika
Az ötede ise yasalar, kanun hükmünde kararnameler, yönetmelikler çıkıyor, ürkek pıtırcık kuşları adeta
Az ötede bürokratlar, politikacılar… Kalın enselerinde tarihin kanlı lekesi ile bekleşenler
Ve nihayet az ötemde Voltaire …! Elinde bir pankartla ‘Söylediklerini kabul etmeyebilirim ama söyleme hakkını ölünceye kadar desteklerim.’ diyor.
Elimdeki soruşturma metnine baktım gülümseyerek. Suçum “bu suça ortak olmayacağım” demekmiş. İşte bu yüzden vatan hainiymişim, işte bu yüzden müsveddeymişim, işte bu yüzden karanlıkmışım
Ama rica ederim Mösyö unutmayın; “insanlığın aydınlık cesareti, sizin karanlık esaretinizi yıkacaktır ve BİRGÜN mutlaka “susanlar da yargılanacaktır” en az yapanlar kadar.

(*Haklarında soruşturma açılan 1128 akademisyenden birisi)

Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 27.01.2016 14:22
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177