banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
01 Haziran 2016 Çarşamba 16:03
Hollanda camilere gelir kaynaklarını açıklama zorunluluğu

Hollanda parlamentosu, ülkedeki camilere "gelir kaynaklarını açıklama zorunluluğu" getiren düzenlemeyi kabul etti. Parlamento, bu yolla radikal islamcıların camiler üzerinden sağlanan etkisinin azaltılmasını hedefliyor.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre Hollanda'daki camiler ve dini kuruluşlara baştan Türkiye, Suudi Arabistan ve Fas gibi ülkelerden yapılan yardımların durdurulması için hükümetin ivedilikle çalışma yapması da parlamento tarafından benimsendi. Ülkedeki camiler ve dini kuruluşlara yurtdışındaki "şaibeli rejimler, kişiler veya kurumlar" tarafından verilen mali destek Hollanda parlamentosunu kaygılandırıyor.

Ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Parti tarafından hazırlanan yasa önerisi Sosyalist Parti'nin de desteğiyle parlamentodan geçti.


Öneriyi hazırlayan milletvekili Pieter Heerma, Hollanda'daki camilere yabancı hükümetler tarafından doğrudan finansal destek sağlanmasının, din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması ilkesine ters düştüğünü savundu. Heerma, önerisine gerekçe olarak Türk hükümetinin Hollanda'daki camiler aracılığıyla Hollandalı Türkleri kontrol etmeye çalışmasını gösterdi.

Hristiyan Demokrat üye, Hollanda'daki Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı 143 camiye de gönderilen "kadın eli sıkmanın haram olduğu" yönündeki fetvayı da hatırlatarak bunun, Hollanda değerleri için tehdit olduğunu öne sürdü.

İşçi Partili Başbakan Yardımcısı Lodewijk Ascher'in "inanç özgürlüğüne aykırı" bularak eleştirdiği öneri, Salı günü parlamentoda oylandı.

Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 01.06.2016 16:03
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177