banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
25 Ocak 2016 Pazartesi 14:02
HDP binasına yapılan faşist saldırı davasında sanığa 7 yıl

8 Eylül 2015’te Halkların Demokratik Partisi (HDP) Genel Merkezi’nde yangın çıkarılması ile ilgili açılan davada karar açıklandı. Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Doğan Haydar Ciritcioğlu’na toplam 7 yıl 3 ay 14 gün hapis cezası verdi. Mahkeme cezayı erteledi.

Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanıklar Doğan Haydar Ciritcioğlu, Aykut Dinçer, Mehmet Alan, İlker Çelen, Ali Yıldırım ve Doğan Haydar Ciritcioğlu avukatı Osman Çıtak katıldı. HDP vekilleri ise duruşmaya katılmadı. Doğan Haydar Ciritcioğlu’nun avukatı Osman Çıtak, müvekkilinin samimi beyanlarının göze alınarak beraatını istedi. Çıtak, mahkemenin aksi kanaatte olması halinde lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep etti. Sanıklar ise beraatlarını talep etti.

Taleplerin ardından Ankara 32. Asliye Ceza Hakimi İfakat Malatyalıoğlu kararını açıkladı. Hakim Malatyalıoğlu, sanıklar Aykut Dinçer, Mehmet Alan, İlker Çelen ve Ali Yıldırım’a kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama suçundan 6 ay hapis cezası verdi. Sanıkların duruşmadaki hal ve davranışlarını gerekçe göstererek cezayı 5 aya indiren Malatyalıoğlu, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Hakim Malatyalıoğlu, sanık Doğan Haydar Ciritcioğlu’na mala zarar vermekten 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Yine sanık Ciritcioğlu’na siyasi hakların kullanılmasını engelleme suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası veren Malatyalıoğlu, sanık Ciritcioğlu’na kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama suçundan 5 ay hapis cezası verdi. Malatyalıoğlu yine sanık Ciritcioğlu’na müştekiler Atilla Fırat ve Umut Rezzan Azizoğlu’na yönelik hırsızlık suçunu işlediğinden ayrı ayrı 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi. Hakim Malatyalıoğlu ayrıca sanık Ciritcioğlu’na işyeri dokunulmazlığını ihlalden 10 ay hapis cezası verdi. Hakim Malatyalıoğlu, sanık Ciritcioğlu’na verilen cezaları erteledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sanıklar hakkında bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama ve siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar suçlarından dava açmıştı. (Cihan)

Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 25.01.2016 14:02
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177