banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
10 Ekim 2016 Pazartesi 14:03
HAZİRAN: Korkunun barikatını zihinlerde yıkacağız

Birleşik Haziran Hareketi, 10 Ekim Katliamı’na ve katliam anmalarına yapılan saldırılara ilişkin bir açıklama yaptı. HAZİRAN'ın açıklamasında "Gün gelecek bu ülkenin kanlı meydanlarını, dağlara ve denizlere açılan tüm sokaklarını, patikalarını özgürlük türküleriyle çınlatacağız" ifadeleri kullandı.

HAZİRAN'ın açıklamasının tamamı şöyle:

“10 Ekim anmasının yıl dönümünde devletin kolluk kuvvetleri yine halka saldırdı. Dün Bursa’da, bugün Ankara’da, aralarında Hazirancı arkadaşlarımızın da bulunduğu onlarca devrimci göz altına alındı.

Katliamlara yol verenler bugün bir kez daha yitirdiğimiz canlarımızı anmamıza engel oldular.

10 Ekim anmasına polis barikatı ve saldırı

Ankara katliamı öncesi ve sonrasında öldürülen yüzlerce insanı unutmamızı, katliamları, katliamdaki rollerini görmezden gelmemizi istiyorlar.

Belleğimiz acısıyla, yasıyla, umudu, neşesi ve benzersiz direniş örnekleriyle bizimdir. Belleğimize sahip çıkacak, tek bir canımızın, tek bir anının unutturulmasına, ülkenin açık bir cezaevi haline dönüşmesine izin vermeyeceğiz.

Önce zihinlerde yıkacağız korkunun barikatını, sonra meydanlarda, sokaklarda. Gün gelecek bu ülkenin kanlı meydanlarını, dağlara ve denizlere açılan tüm sokaklarını, patikalarını özgürlük türküleriyle çınlatacağız!

Tomaları, tankları, kelepçeleri, gaz bombaları, hapishaneleri ve mahkemeleri onları kurtaramayacak.

Söyledik, yine söylüyoruz:

Buradayız! Sözümüzdeyiz!

Kuşkumuz yok! Sonunda biz kazanacağız”

Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 10.10.2016 14:03
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177