banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
25 Ocak 2016 Pazartesi 09:22
Gelecek için ‘omuz omuza’

GÜLSEN CANDEMİR- gulsencandemir@birgun.net

İzmir Karabağlar Haziran Meclisi, ‘Türkiye’nin geleceği’ konulu panel düzenledi. Panelde Birleşik Haziran Hareketi Yürütme Kurulu Üyesi ve ÖDP Eş Genel Başkanı Alper Taş, ile CHP İzmir milletvekili Tacettin Bayır, ülke gündemini değerlendirdi.
Panelde ilk sözü alan Alper Taş, AKP’nin fiilen uyguladığı diktatör rejimini yasal zemine taşıyarak meşrulaştırmak istediğini ileri sürdü. Anayasa tartışmalarının asıl nedeninin bu olduğunu söyleyen Taş, “Yoksa AKP’nin yeni, demokratik bir anayasa yapma derdi yok. 2010 referandumunda yaptıklarını şimdi yine denemek isteyecekler. Biz 12 Eylül darbe anayasasına da karşıydık, AKP’nin yeni anayasa altında uygulamak istediği baskı rejimini yasal hale getirecek yasasına da karşı olacağız” diye konuştu.

‘Meclisler yaratmalı’
Yeni anayasaların demokratik ülkelerde kurucu meclisler ile yapıldığını hatırlatan Alper Taş, toplumun tüm kesimlerini içine alan kurucu meclislerin talepleri ile ortaya çıkacak bir anayasanın ancak yeni ve halkın isteyebileceği bir anayasa olacağını dile getirdi. Eşitsizliklerin olduğu, temsil oranının adil dağıtılmadığı bir meclisin yapacağı anayasanın haklar tarafından kabul edilemez olduğunu söyleyen Taş, AKP’nin dayattığı fiili başkanlık karşısında halkın da kendi meclisleri ile karşı durması gerektiğini o nedenle Karabağlar Meclisi gibi meclislerin yurdun dört bir yanında kurulması gerektiğini belirtti. Taş sözlerini şöyle noktaladı: “Türkiye yangın yeri, Türkiye yanıyor. Patlamalar, bombalamalar oluyor. Bunlara karşı olanların sesi ise az çıkıyor, bizler sesimizi daha çok çıkarmalıyız. Kalabalık olmalı daha çok insanla bir araya gelmeliyiz.”

Çıkar yol: Birleşmek
Alper Taş’ın ardından söz alan CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da, ülkenin durumunun fotoğrafını çekti, mevcut durumu değiştirmenin tek yolunun birleşmek ve bir araya gelmek olduğunu söyledi. Bayır “AKP’nin baskıları arttıkça ve istediği diktatörlük rejimini inşa etmeye hız verdikçe geride ne demokratı, ne sosyal demokratı ne de sosyalisti kalacak. O nedenle bizim en kısa zamanda bir araya gelmemiz, güçlerimizi her yerde birleştirmemiz gerekiyor. Bu baskı rejimine karşı kurtuluşun başka bir yolu yok” şeklinde konuştu.

Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 25.01.2016 09:22
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177