banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
29 Ocak 2016 Cuma 11:03
Fuat Avni'den yeni iddialar: En büyük engel Davutoğlu...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP'yle ilgili sızdırdığı kulis bilgilerinin çoğunun gerçekleşmesi nedeniyle fenomene dönüşen Fuat Avni, Erdoğan ve başkanlık sistemi ile ilgili yeni iddalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘başkanlık’ sistemini takıntı haline getirdiğini belirten Fuat Avni ayrıca, Davutoğlu ve Erdoğan arasında da büyük sorunlar olduğunu iddia ederek, başkanlık için en büyük engelin Başbakan Davutoğlu olduğunu öne sürdü.

Kaçak Saray ile Başbakanlık arasında bir ‘bilek güreşi’ yapıldığını söyleyen Fuat Avni, Davutoğlu taraftarları ve Erdoğan taraftarları olduğunu ve Erdoğan’ın bu durumdan aşırı derecede rahatsız olduğunu da iddia etti.

1. Faşist'in başkanlık takıntısı paranoyakça bir hastalığa dönüştü. Devletin derinleri, bu zaafı yular yapıp Faşist'in boynuna geçirmişler.

— fuatavni (@fuatavni_f) 27 Ocak 2016

2. Faşist, başkanlık yolunda en büyük engel olarak, Davutoğlu'nu görüyor. 'Neden ağır davranıyor' diye avanelerine bağırıp duruyor.

— fuatavni (@fuatavni_f) 27 Ocak 2016

3. İsrafsaray'da, Davutoğlu'nun lakabı, Davutoğlan. Faşist'in avaneleri 'Davutoğlan yukarı, Davutoğlan aşağı' dillerine dolamışlar.

— fuatavni (@fuatavni_f) 27 Ocak 2016

4. Avaneler, Davutoğlu'na 'Başkanlık konusunda elinden geleni yaparsan, Faşist'ten sonra sen başkan olursun' diye gaz verip duruyor.

— fuatavni (@fuatavni_f) 27 Ocak 2016

5. Davutoğlu Faşist'e güvenemiyor. 'Yakınındaki herkesi harcadı, beni de harcar' düşüncesini dillendiriyor. Bunu Faşist'e rapor ettiler.

— fuatavni (@fuatavni_f) 27 Ocak 2016

6. Faşist, kendine her rapor iletildiğinde 'En büyük hatam bunu partinin başına getirmek oldu' diye dövünüyor.

— fuatavni (@fuatavni_f) 27 Ocak 2016

7. Faşist, Davutoğlu'nun her adımını takibe aldığı gibi aynı şeyi Davutoğlu'da ona karşı yapıyor. İsrafsaray'da adamları var.

— fuatavni (@fuatavni_f) 27 Ocak 2016

8. Faşist, Davutoğlu'nun İsrafsaray'daki adamlarını bulmak için çalışma yaptı. Sonuç alamayınca herkese paranoyakça bir şüpheyle yaklaşıyor.

— fuatavni (@fuatavni_f) 27 Ocak 2016

9. Davutoğlu ilk fırsatta Faşist'in yakınındakileri harcadığı gibi kendisini de harcayacağını biliyor. Kendi medyasına ağırlık verdi.

— fuatavni (@fuatavni_f) 27 Ocak 2016

10. Yeni Yüzyıl ve Karaalioğlu'nun Karar'ı Davutoğlu'ndan yana. Faşist, başka bir medya düzeni kurulması karşısında Davutoğlu'na çok kızgın.

— fuatavni (@fuatavni_f) 27 Ocak 2016

11. Faşist'in kalesi olan Zift Medyası'nın içinde de Davutoğlu'na çalışan adamlar var. Faşist'in kalesine kadar sızmışlar.

— fuatavni (@fuatavni_f) 27 Ocak 2016

12. Taraf gazetesi de tamamen duygusal sebeplerle Davutoğlu cephesine kaymış durumda. Yakında görevine başlayacak (!)

— fuatavni (@fuatavni_f) 27 Ocak 2016Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 29.01.2016 11:03
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177