banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
22 Nisan 2016 Cuma 16:03
'Ermeni tehcirinden kalan izler' sergi oldu

Ermeni Soykırımı'nın 100. yılında tehcirin rotasında kalan izler sergi oldu. Yarın DEPO'da başlayacak olan sergiyi Ermeni Kültürü ve Dayanışma Derneği üstlendi.

Serginin; proje koordinatörlüğü Aris Nalcı'ya, fotoğraf ve video belgelemesi Umut Vedat'a, grafik tasarımı Salih Gürkan Çakar'a, illüstrasyonları Zeynep Özatalay'a, müzik ve ses tasarımı ise Saro Usta'ya ait. Projenin destekçileri ise Açık Toplum Vakfı, Heinrich Böll Derneği Türkiye Temsilciliği, Calouste Gulbenkian Vakfı, Depo, Aziz Surp Tur.

Serginin tanıtım metni:

Arta kalan, artık...

Kulağa ve göze pek hoş gelmese de soykırımdan 100 yıl sonra Ermeni platosunda kalan son kırıntıları anlatmak için kullanabileceğimiz en doğru kelimeler.

Sergi, bir asır sonra kendi topraklarında bir hayalet kültür haline getirilen Ermenilerden geriye kalan yapılar kadar geride kalanların psikolojisini, düşüncelerini, kaygılarını ve hatıralarını aktarmak için tehcir rotasında iki yıl boyunca toplam 27 şehirde yüzlerce kişi ile yapılan görüşmeleri içeriyor.

Çalışma ekibi tehcir rotasını takip ederek gittiği şehirlerde Ermenilerin izlerini aradı. Define haritaları, efsaneler, Ermenilerden kalma evlerin antikacılara düşmüş işlemeli anahtarları, elde kalmış soyağacı haritaları da sergilenecek.

1915'ten bugüne kadar olanları, belleklerde yer eden son kırıntıları komşuların, 'kurtarıcı'ların, faillerin ve gizlenenlerin hatıraları üzerinden anlatmaya çalışıyor.

Proje, kapsamında dijital haritalama, multimedya, gazetecilik, grafik çizimler kullanarak rotasında gidilen yerlerde kaydedilen veriler bir websitesinde topandı.

Aynı zamanda üretilen görseller, seyahatname şeklinde hazırlanacak bir yayında toplandı.


Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 22.04.2016 16:03
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177