banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
16 Haziran 2016 Perşembe 09:03
Eğitimciler de AKP’nin karanlığına sırt döndü

CEREN ERCİH

Eğitim Sen İstanbul Şubeleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde dün eylemdeydi.

AKP’nin gerici eğitim politikalarını protesto etmek için Milli Eğitim binasına sırtını dönen Eğitim Sen üyeleri, okullarındaki gerici yönetimlerin baskılarına karşı bildiriler yayımlayan liseli öğrencilerin yanında olduğunu belirtti. Eğitim Sen 3 No’lu Şube Başkanı Hüseyin Tosu, “Biz öğretmenler olarak gençlerimize bugüne kadar öğretmeye çalıştık. Bugünde çocuklarımız tepkileriyle, başkaldırıyla bize öğretiyorlar. Bu gerici, ırkçı karanlık politikalara sırtımızı dönüp çocuklarımızın sesine ses olmaya çalışacağız” dedi.

İsyan dalgası sürüyor
Türkiye’de birçok kesimin sustuğu bir dönemde lise öğrencilerinin isyan dalgasına her geçen gün yeni okullar ekleniyor. İstanbul Erkek Lisesi öğrencilerinin mezuniyet törenindeki protestosunun ardından geçen 12. günde 12 lise daha bildirilere katıldı, öğrencileri bildiri yayımlayan lise sayısı 52 oldu.


‘Söz sırası bizde’
Eskişehir Tayfur Bayar Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından kaleme alınan bildiride, ‘’Bu hak arama yolunda bizde diğer arkadaşlarımızla omuz omuzayız. Diğer bütün arkadaşlarımızı da bu ayaklanmaya davet ediyoruz. Gelin bu düzeni hep birlikte tersyüz edelim” denildi.

‘Safları sıklaştırın’
Ayvalık Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yayımlanan bildiride ise, “Karanlığa sırtını dönen tüm liseli dostlarımıza destek veriyor ve selamlıyoruz. Liseli arkadaşlarımızı sırtımızı karanlığa dönerek aydınlık yarınlar kurmak için tek yumruk olmaya çağırıyoruz. Safları sıklaştırın arkadaşlar, bu kavga hürriyet kavgası!’’ ifadelerine yer verildi.

‘İtaat etmeyeceğiz’
Bursa Erkek Liseliler, bildirilerinde okul yönetiminden diğer okullarla benzer baskılar gördüklerini belirterek, “Liseler bizimdir, hiçbir zaman yalaka müdürlerin olmayacaktır. Hırsızlara, katillere itaat etmeyeceğiz” denildi.

Bakırköy Kartaltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okullardaki antidemokratik uygulamalarla öğrencilerin baskı altına alındığını belirtilerek, “Sırtını AKP’ye ve yandaşlarına dönen tüm liselileri selamlıyoruz” ifadelerini kullandı. Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi öğrencileri de tüm liselilere dayanışma çağrısında bulundu. İTÜ-DER, liseli öğrencilerin eylemlerine desteklerini açıklarken, Artvin Anadolu Lisesi mezunları, bildiri nedeniyle fişlenen ve baskılara maruz kalan öğrencilere destek bildirisi yayımladı.

Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 16.06.2016 09:03
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177