banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
13 Haziran 2016 Pazartesi 14:03
Eğitim Bir Sen’li Müdür hamile öğretmenleri ‘oruç tutmuyorlar’

ERK ACARER / erkacarer@birgun.net
@eacarer

Din istismarı hız kesmeden sürüyor. Gün geçtikçe gericileşen eğitim sistemi içinde hem öğrenciye hem de öğretmene ‘din’ konusunda baskılar artarak devam ediyor. Ramazan ayının henüz ilk haftası geride kalmışken, İstanbul’daki bir ilköğretim okulunda skandal niteliğinde uygulamaların dayatıldığı anlaşıldı.

Hamile öğretmene duygusal şiddet, görevlinin işine son
İstanbul Bahçelievler Erguvan İlkokulu Müdürü Yusuf Köse’nin oruç tutmayan öğretmenlere hakaret edip tehditler savurduğu ortaya çıktı. Okulda oruç tutmadığı için baskıya maruz kaldığı hamile öğretmenlerin de olduğu edindiğimiz bilgiler arasında. Eğitim Bir Sen üyesi Yusuf Köse’nin, oruç tutmadıkları gerekçesiyle bebek bekleyen öğretmenlerle tartıştığı ve onları ağlattıkları da aktarılıyor. Köse’nin, oruç tutmayan öğretmenlere baskıyla yetinmediği ve onlara yemek yemeleri için odan açan görevlinin işine son verdiği de belirtiliyor.

Devlet memurunu aramak yasal değilmiş!
Kurum içinden edindiğimiz bilgileri kendisine sormak için telefonla aradığımız Yenibosna Erguvan İlkokulu Müdürü Yusuf Köse’nin tepkileri ise bir hayli ilgi çekici oldu. Köse, “Devlet memurunu bu şekilde aramanız yasal değil” diyerek kafasından tuhaf bir prosedür ortaya koydu.

Gazeteciyi fişleme hakkını nereden alıyor?
Köse, ismimizi not ettiğini belirtip adeta bir fişleme vurgusu yapmaktan da geri durmadı. Kendisini sadece hakkındaki şikâyetler için aradığımızı ve konuyla ilgili bilgi almak istediğimizi söylediğimiz Köse, “Daha üst makamlardan bilgi alacaksınız” diyerek telefonu yüzümüze kapadı. İktidara yakınlığıyla bilinen Eğitim Birsen’in üyesi olan okul müdürünün oğlunun da AKP Üsküdar Gençlik Kolları Başkanı Yunus Köse olduğu tarafımıza gelen bilgiler arasında.

Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 13.06.2016 14:03
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177