banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
29 Eylül 2016 Perşembe 12:44
CHP'den Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a: 7.5 milyon ders

CHP İstanbul milletvekili Dr. Ali Şeker, 19 Eylül’de başlayan 2016-2017 eğitim öğretim yılında içerisinde FETÖ ve cemaati çağrıştıran içerikler olduğu gerekçesiyle dağıtılmayan kitapları TBMM gündemine taşıdı. Okulun ilk gününde, Türkiye’nin her yerinde bazı kitaplar öğrencilere dağıtılırken, bazılarının dağıtılmadığını söyleyen Dr. Ali Şeker, bunun sebeplerini araştırdıklarını belirterek Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Şeker, öğrenci velilerinden gelen bilgilerden, ilköğretim ikinci sınıf Türkçe, Hayat Bilgisi ve İngilizce kitapları başta olmak üzere bazı kitapların dağıtılmadığını öğrendiklerini; bunun gerekçesini soran velilere “Bu kitaplarda Fethullah Gülen, Pensilvanya ve Hakan Şükür gibi içerikler var. Bu zararlı içerikler nedeniyle kitapları dağıtamıyoruz” dendiğini ifade etti.

Yaptıkları araştırmayla 2016 eğitim öğretim yılı için Bakanlığın Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açılan ihalenin ihtiyaç listesinde ilköğretim öğrencilerine dağıtılmak üzere 78.332.528 adet ders kitabı ve öğrenci çalışma kitabının yer aldığını, kitapların okullara teslim tarihinin ise 15 Temmuz darbe girişiminden 37 gün sonrası yani 22 Ağustos 2016 olduğunu belirlediklerini söyleyen Şeker, “bu kitapların onayı ne zaman ve kimler tarafından verildi? Listede yer alan 7.378.598 adet Türkçe, İngilizce ve Hayat Bilgisi kitabı ne oldu? Bakanlık, dağıtılmayan kitaplardan ne kadar zarar etti?” diye sordu.

Ders kitaplarında 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren cemaat dışında, devlet içinde yapılanan başka cemaatlere ait içerikler yer alıp almadığını merak ettiklerini dile getiren Şeker, Milli Eğitim Bakanı’na “İlköğretim öğrencilerinin eğitim programında, 12 Eylül askeri darbesi ve bu darbenin ülkemizde yarattığı olumsuzlukları anlatan herhangi bir ders veya içerik var mıdır?” sorusunu yöneltti.

Ayrıca yaşanan bu durumun öğrencilerin öğrenme süreçlerini de aksatabileceğini belirten Ali Şeker, "kitap dağıtılmayan sınıflarda eğitimde bir aksama olup olmadığı araştırılmalı, herhangi bir aksama yaşanıyorsa bunun telafisi için hızlı adımlar atılmalı" dedi.

İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, Bakan Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle TBMM başkanlığına verdiği soru önergesinde ayrıca şu sorulara da yanıt istedi:

>> 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren örgütü çağrıştıran zararlı içerikler nedeniyle bastırıldığı halde öğrencilere dağıtılmayan ders kitapları ve öğrenci çalışma kitapları hangileridir?

>> Bu kitaplarda yer alan, temizlenmeyen zararlı içerikler nelerdir? Bu içerikler ilk ve orta öğretim öğrencilerinin eğitim göreceği ders kitaplarına ne zaman ve hangi gerekçe ile girmiştir?

>> Bu kitapların içerikleri için baskı onayı hangi tarihte ve kim tarafından verilmiştir?

>> Zararlı içerik nedeniyle dağıtılmayan kitapların sayısı ayrı ayrı ve toplam olarak kaç adettir? Bu kitapların her birinin ayrı ayrı birim fiyatları kaç Türk Lirası’dır?

>> Darbe girişiminden 37 gün sonra teslim alınan bu kitapların yol açtığı zarar nedeniyle herhangi bir idari işlem yapılmış mıdır

Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 29.09.2016 12:44
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177