banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
23 Ağustos 2016 Salı 20:23
CHP'den eğitim çalıştayı: Laik eğitimi nasıl güçlendirebiliriz?

SERBAY MANSUROĞLU [email protected]

CHP yeni eğitim öğretim dönemi öncesi 'eğitim çalıştayı' düzenliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı çalıştayda darbe girişimi sonrası eğitim ele alınacak. Burdur'da 26-28 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek çalıştayda laik eğitimin güçlendirilmesi konusu da gündeme gelecek. Çalıştaya CHP Genel Başkan Yardımcıları, Parti Meclisi üyeleri ve çok sayıda eğitim uzmanı katılacak.

CHP'DEN AÇIKLAMA
CHP tarafından çalıştay ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

AKP iktidarının 2002-2016 arasında en başarısız olduğu kurumların başında ‘eğitim’ gelmektedir. Bu başarısızlığın birçok göstergesi var: Değişen çok sayıda Bakan, yarıda kalan birçok eğitim reformu, işlemediği için kaldırılan birçok uygulama, PISA sonuçlarının başarısızlığı vs.

CHP açışından, bu başarısızlıkların nedenlerini bularak ve buradan hareketle “21. yüzyıla yakışan bir eğitim” modeli üzerine düşünülmesi gerekmektedir. Çağımızda artık ileri teknoloji, yetişmiş insangücü, verimli teknikler, esnek eğitim felsefesi, koşullara uygun modüler pedagojik programlarla eğitim kurumu, başta okul olmak üzere sürekli yenilenmeye ihtiyaç duymaktadır.


Bu çalıştay, CHP’nin eğitim alanında nasıl bir yol tutması gerektiğine dair bir arayış etkinliğidir.

Çalıştay, eğitim felsefesi ve politikalarının tartışılması ve yeni bir modelin üzerine inşa edilmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.
Çalıştay çeşitli uzmanlık alanlarından gelen ve fakat ortak noktası “eğitim” olan değişik uzmanların katılımıyla düzenlenecektir. Uzmanlar kendi kurumlarını temsilen değil, bireysel olarak katılacaklardır.
Çalıştay bir arama etkinliği olacaktır. Etkinlikte önce bir tartışma odaklı sunuş yapılacak, bu sunuşta bazı sorular sorulup genel bir çerçeve çizilecek, ardından da ilgili başlıklarda tartışmalar yapılacak; ortaya çıkan düşünce, politika ve uygulama önerileri bir metin haline getirilecektir. İlk iki gün yapılacak tartışmalar üçüncü gün finale bağlanacak, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla sunum ve serbest tartışma şeklinde tam gün yapılacaktır.

TARTIŞMA BAŞLIKLARI
Eğitim Strateji Belgesi için de bazı tartışma başlıkları oluşturuldu:

TARTIŞMA BAŞLIĞI 1
Türkiye’de Eğitimin Temel Sorunları

TARTIŞMA BAŞLIĞI-2
Nasıl Bir Eğitim Modeli Olmalıdır?

TARTIŞMA BAŞLIĞI-3
Bazı Spesifik Eğitim Sorunları
1) Askeri Okullar (Askeri Liseler, Harp Okulları, Milli Savunma Üniversitesi)
2) Dershaneler ve Etüt Merkezleri
3) Özel (Vakıf)Üniversiteler
4) Mesleki Eğitim
5) Suriyeli Çocukların Eğitimi
6) Paralı Eğitim
7) Avrupa’daki Türkiye kökenli çocukların eğitim sorunları

ÇALIŞTAY HEDEFLERİ: YANITLARI ARANACAK SORULAR
1-Nasıl bir insan yetiştirmeliyiz? (Eğitim Felsefesi)
2-Öğretmen Yetiştirme Sistemimizi Nasıl Yenileyebiliriz? (Eğitim Fakülteleri)
3-Bilimsel ve Adil bir Ölçme-Değerlendirme Sistemini Nasıl Kurabiliriz? (Ölçme-Değerlendirme)
4-Laik Eğitimimizi Nasıl Güçlendirebiliriz? (Laik Eğitim)
5-Eğitimle Kalkınma Hedefleri Arasında Ne Tür Bağlantılar Kurabiliriz? (Ekonomik Kalkınma)

KATILIMCILAR

GENEL MERKEZ

1) Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan
2) Tekin Bingöl (Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı)
3) Prof. Dr. Lale Karabıyık (Sosyal Politikalardan Sorumlu CHP Genel Başkan Yrd)
4) Yasemin Öney (Genel Başkan Yrd)
5) Prof. Dr. Gaye Usluer (PM Üyesi ve Eskişehir Milletvekili)
6) Yıldırım Kaya (PM Üyesi)
7) Gamze Taşcıer (PM üyesi)
8) Prof. Dr. Özkan Yıldız (Dokuz Eylül Üniv. Sosyoloji , SESADER Başkanı, CHP PM Üyesi)

EĞİTİM UZMANLARI

1. Doç. Dr. Kemal İNAL (Gazi Üniversitesi, Alternatif Eğitim dergisi editörü)
2. Prof. Dr. Rıfat OKÇABOL (Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fak. Emekli Öğr. Üy.)
3. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN (İstanbul Üniv. Talim ve Terbiye Kurulu eski başkanı)
4. Kamuran KARACA (Eğitim Sen Genel Başkanı)
5. Alaeddin DİNÇER (Eğitim Sen 3ncü Dönem Genel Başkanı)
6. Veli Demir Eğitim İş Başkanı
7. Zeynel Korkmaz (Eğitim Uzmanı, Politeknik Dergisi Editörü, Almanya)
8. Cezmi Doğaner (Eğitimci, Hollanda, CHP 1980 öncesi Gençlik Kolları Başkanı)
9. Ayşe Gürocak (Eski Milli Eğitim Müd., 21nci dönem Ankara milletvekili)
10. Doç. Dr Murat Gülcan (E İlköğretim Genel Müd Gazi Ünv)
11. Ali Çakıroğlu (Milli Eğitim Bakanlığı E. Mevzuat Daire Bşk, TODAİ Uzmanı)
12. Ömer Turna (E MEB Personel Genel Müdürü-TEV Ankara Bölge Temsilcisi
13. Prof. Dr. İsmail Bircan MEB E. Müsteşarı-Atılım Ünv Rektör Yrd)
14. Prof. Dr. Suavi Ahipaşaoğlu Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi
15. Prof. Dr. Şule Aycan (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi E. Dekanı)
16. Prof. Dr. Nihat Aycan (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi)
17. Mustafa Cemil Kılıç (İlahiyatçı Yazar - Eğitim İş.)
18. Turan Eser (BirGün Gazetesi Yazarı)
19. Prof. Dr. Gökay Yıldız (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eski Rektörü)
20. Şahin Aybek (Eğitimci-Yazar)
21. Ali Taştan (CHP Grup Eğitim Danışmanı)
22. Nuran Çakmakçı (Hürriyet Gazetesi)
23. Prof. Dr. Rüstem Erkan (Dicle Üniv. Sosyoloji)
24. Devrim Barış Çelik (Ankara Üniv. SBF Doktora, SESADER Genel Sekreteri, CHP Üyesi)

Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 23.08.2016 20:23
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177