banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
22 Mart 2016 Salı 17:23
CHP tüzük yeniliyor: Hantal değil işlevsel olacak

CHP’de Hukuk ve Seçim İşleri Genel Başkan Yardımcılığı, parti tüzüğünün değiştirilmesi için harekete geçti. “Hantal” tüzük yapısından kurtulmak isteyen CHP, “seçim atmosferinin ve yarışının yaşanmadığı” bir Tüzük Kurultayı için çalışmalara başladı.

CHP Parti Meclisi’ne sunulan MYK raporunda, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, tüzük çalışmaları konusunda bilgi verdi.

“HANTAL BİR YAPI”

10 Mart 1993 tarihinde yürürlüğe giren parti tüzüğünün, birçok defa değişikliğe uğraması nedeni ile birbiriyle çelişik ve ayrıntılı hükümler içerdiğini belirten Tezcan, bu durumun, tüzüğün yönetmelikle düzenlenmesi gereken konuları barındırmasına ve “gelişmelere ayak uydurma esnekliği ve yeteneği zayıf”, “hantal” bir yapı oluşmasına neden olduğunu belirtti. Bu nedenle yeniden, sadece temel kavramları ve kurumları içeren, “işlevsel” bir yüzük yazılması ihtiyacı doğduğunu belirten Tezcan, bunun için seçim atmosferinin ve yarışının yaşanmadığı bir “Tüzük Kurultayı”nın yapılması gerektiğini vurguladı.

ÖRGÜTE TÜZÜK GENELGESİ
Tezcan, bu nedenle il başkanlıklarına gönderilen 19 Şubat tarihli genelgeyle, örgütten “Genel İlkeler, Üyelik, Parti Organları, Kongreler ve Kurultay, Parti Adaylarının Belirlenmesi, Parti Grupları, Disiplin İşlemleri, Gelir Kaynakları, Harcamalar ve Hesap İşleri, Eğitim, Yerel Yönetim Örgüt İlişkileri” konularındaki görüşlerini, genel merkeze iletmelerini istediklerini ifade etti.

Tezcan, “Hali hazırda gelmeye devam eden öneriler, ön hazırlığı yapılan komisyonlarda, Siyasi Partiler Kanunu’na uygunluk açısından değerlendirilecek ve bu öneriler ışığında bir yeni tüzük metni oluşturulacaktır. Öneriler sonrası oluşturulacak metin, örgütümüzle paylaşılacak ve Tüzük Kurultayı için oluşturulacak Tüzük Hazırlık Komisyonu’nda, Kurultaya sunulacak son hali şekillenecektir” dedi. (ANKA)

Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 22.03.2016 17:23
Anahtar Kelimeler:
CHPSeçimEğitim
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177