banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
06 Mayıs 2016 Cuma 14:43
Cemaat, Erzincan Davası’nın peşini bırakmıyor

UĞUR KOÇ / ugurkoc@birgun.net
@Ugurkoc_

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner’in de sanıkları arasında olduğu ve beraatle sonuçlanan Erzincan Davası’nda, yargılamanın tarafı olmadığı halde verdiği temyiz dilekçesi reddedilen Gülen Cemaati mensubu Ahmet Demir, ‘ret’ kararına itiraz etti. Demir’in itirazı üzerine ‘ret’ kararının onanması talebiyle Yargıtay 1. Başkanlığı’na dilekçe sunan Cihaner’in avukatı Turgut Kazan, “Pensilvanya’nın kumpaslarını tahkim etmenin yolunu aradığını” belirtti.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi, dönemin Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner ile emekli 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk’in de yargılandığı Erzincan Davası’nda 13 Kasım 2015’te beraat kararı vermişti. Karar ardından Gülen Cemaati’ne bağlı Özel Erzincan Otlukbeli Koleji Müdürü Ahmet Demir, yargılamaya katılma isteği daha önce reddedilmesine rağmen yargılamanın tarafı olduğunu iddia ederek temyiz dilekçesi sunmuştu. Demir, temyiz talebine karşılık Yargıtay’ın ‘ret’ kararına itiraz etti.

‘Kumpası sürdürmek istiyorlar’

Davanın tarafı olmadığı halde Demir’in yaptığı başvurulara karşı Yargıtay 1. Başkanlığı’na dilekçe sunan İlhan Cihaner’in avukatı Turgut Kazan, “Ahmet Demir adına önce temyiz ve temyiz isteği reddedilince yapılan itiraz başvuruları, yasaya aykırı olduğu gibi, yeni ve tam bir Pensilvanya oyunudur. 12 Eylül referandumu HSYK’nın Yargıtay’a yerleştirdiği suç örgütü üyeleri eliyle, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nda çoğunluk sağlayarak, tertip/tuzak ve kumpaslarını tahkim etmenin bir yolunu arıyorlar” dedi.

Kazan dilekçesinde, Müdür Ahmet Demir’in “Fethullah Gülen Cemaati’ne ait bir okul müdürüdür ve Savcı Osman Şanal (güya) Erzincan Emniyet Müdürlüğü’nde bir sorgu yaparken, nereden / nasıl öğrendiyse sorgu odasına gelip çok önemli bir konuyu anlatarak, Erzincan/Erzurum kumpasını ateşleyen Hizmet Grubu elemanı”; Demir adına hukuka aykırı biçimde temyiz ve itiraz başvuruları yapan avukat Adnan Şeker’in de Hrant Dink Davası sanıklarından Ramazan Akyürek’in avukatı olduğunu vurguladı.

Gülen Cemaati’nin kumpasını sürdürme arayışında olduğunu belirten Avukat Turgut Kazan, daha önce yapılan katılma taleplerinin reddedildiğini hatırlatarak temyiz itirazının reddinin onanmasını talep etti.

Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 06.05.2016 14:43
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177