banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
28 Nisan 2016 Perşembe 11:43
Çağdaş Demokrat Muhasebeciler: “Muhasebecilerin odası olacağız”

BURCU CANSU

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın Olağan Seçimli Genel Kurulu 21-22 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Genel kurul ve sonuçlarının, mesleğin ve meslek örgütlerimizin geleceği açısından son derce önemli olduğunun altını çizen Çağdaş Demokrat Muhasebeciler adaylarını açıkladı. Sorun olan değil sorun çözmek için ödünsüz mücadele eden genç ve dinamik bir kadro ile yeni bir anlayışla mesleğe ve onura sahip çıkacaklarını açıklayan Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu, siyasal iktidarın yan odası değil, muhasebecilerin odası olacakları vurgusu yaptı.

Mülkiyeliler Birliği'nde yapılan kahvaltılı basın toplantısı ile Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu adaylığını açıklayarak, yönetim kurulunu tanıttı. Çağdaş Demokrat Muhasebeciler adına açıklama yapan başkan adayı Ali Şahin, hiçbir mesleki taleplerinin hükümet ve bakanlıklar nezdinde karşılık bulmadığını ifade etti.

GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKALIM

Şahin, hükümetin ve Gelir İdaresi’nin kendilerinin ihtiyaç duyduğu yerli yersiz bir dolu düzenlemeyi yaparken, mesleğin ve meslek mensubunun sorunlarının çözümü konusundaki düzenlemelere ayak dirediğini söyledi. “Meslek örgütümüzü bakanlıkların yan odası haline çevirmekte bir beis görmüyorlar” diyen Şahin, mevcut hal ve şartları bertaraf etme zorunluluğunun bilinciyle hareket ettikleri söyledi. Şahin, bir yılı aşkın sürede, sabırlı ve ısrarlı bir çalışma yürüterek mümkün olan en geniş mesleki birliği oluşturduklarını belirterek, “Kendini çağdaş, demokrat, ilerici, yurtsever olarak tanımlayan bileşenlerin ezici bir çoğunluğunu Çağdaş Demokrat Muhasebeciler çatısı altında birleştirdik. Yaklaşık bin 400 kişinin katılımıyla bir ön seçim gerçekleştirdik. Sorunlarımız çok fakat çözüm için mücadele azmimiz daha çok. Savaşa karşı barış, cinsel, dinsel, ulusal her türlü ayrımcılığa karşı eşitlik ve kardeşlik diyeceğiz. Laiklikten asla ödün vermeyeceğiz. Ülkemize ve geleceğimize sahip çıkacağız” diye konuştu.

Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 28.04.2016 11:43
Anahtar Kelimeler:
Seçim
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177