banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
10 Ekim 2016 Pazartesi 18:23
Bursa'daki 10 Ekim anmasında gözaltına alınanlar serbest

Dün Bursa’da 10 Ekim Ankara Katliamı anmasında gözaltına alınanlar Nilüfer Emniyet Müdürlüğü'nden serbest bırakıldıktan sonra Nilüfer Kent Konseyine geçilerek bir basın açıklaması yaptı.

Bursa Demokrasi Güçleri yürütmesi adına konuşma yapan Hasan Özaydın şu açıklamaları yaptı:

''Geçtiğimiz yıl bugün Barış ve Demokrasi istemek için Ankara’ya gitmiştik. Daha sonrasında Ankara tren garının önünde patlayan bombalarla yüzün üzerinde arkadaşımızı kaybettik. Arkadaşlarımızın katledilemesinin hesabını sormak için yaptığımız girişimlerin çoğu AKP iktidarı tarafından ne yazık ki boşa çıkartıldı.Ankara katliamıyla ilgili bilgilerin emniyette olmasına rağmen hiçbir işlem yapılmamış, Ankara Emniyet Müdürlüğüne yapılan suç duyurusu sonuçsuz kalmıştır. Bütün bunları yapan AKP iktidarı bu yıl ise ülke çapında yapılan anmalara saldırıyor. Dünden bugüne ülke adeta sıkıyönetime çevirilmiş durumdadır. Dünde bunun bir göstergesi olarak Setbaşında toplanma yerimize sivil ve çevik kuvvet polisleri yığılmış alan resmen abluka altına alınmıştı.Bu çerçevede yönetici arkadaşlarımızla Emniyet Müdürüyle görüşmeye gittik. Daha görüşme tamamlanmadan emniyet güçlerinin keyfi tutumuyla sizinde bildiğiniz üzere 31 arkadaşımız gözaltına alındı. Şunu ifade etmek gerekir ki; Ne Bursa’da ne de bu ülkede bu egemenlere, bu diktatörlere boyun eğmeyeceğiz. Bu mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Geldiği günden beri Bursa’yı yasaklarla yönetmeye çalışan valiye burdan bir kez daha sesleniyoruz. Bu yasakları biz tanımayacağız.Bu alanları biz emekçiler olarak özgürleştirmeye devam edeceğiz.''

Bursa Demokrasi Güçleri yürütmesinden dün gözaltına alınan Günay Pank ise şunları söyledi:

''Demokrasi mücadelesi bir bedel istiyor. Bugün bu bedelin bir eşiğini daha atlatmış bulunmaktayız. Bu mücadelede dün ve bugün göstermiş olduğunuz dayanışmadan ötürü teşekkür ediyoruz. Bu mücadele Demokrasi, Eşitlik, Özgürlük, Laiklik ve Barış mücadelesidir. Bir yıl önce arkadaşlarımız Ankara’ya gittiklerinde Barış, Eşitlik, Kardeşlik istemişlerdi. Barış isteyen arkadaşlarımıza, işçilere, emekçilere IŞİD'ci katiller tarafından düzenlenen saldırıda yüzün üzerinde arkadaşımızı kaybettik. Bizler bir yıl aradan sonra kaybettiğimiz arkadaşlarımızı anmak, yas tutmak, katliamı unutturmamak adına bir araya gelmiştik. Bir hafta öncesinde valiliğe yaptığımız başvuru karşılıksız kalmasına rağmen biz Setbaşı'nda toplandık ve yürüyüş başlamadan önce çok keyfi bir biçimde emniyet güçlerinin daha onlarla görüşme halindeyken saldırısına maruz kaldık. Biz buradan bir kez daha sesleniyoruz; Hem içerideki arkadaşlarımız hem de dışarıdaki arkadaşlarımız moralliydik, coşkuluyduk, bu dayanışmayı her dakika hissettik arkadaşlar. Hepinizde bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu mücadele bitmeyecek.''

Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 10.10.2016 18:23
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177