banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
09 Haziran 2016 Perşembe 16:23
Bir bilirkişi skandalı da Mersin’den: Akkuyu NGS davasının

Doğu Eroğlu

Akkuyu Nükleer Güç Santralı (NGS) projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının verdiği Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Kararının iptali için açılan davanın bilirkişi heyetinin Akkuyu NGS’nin yaptırdığı otelde konaklayacağı ortaya çıktı. Oteli inşa eden firmanın yetkilileri daha önce Mersin yerel basınına yaptıkları açıklamada, otel projesini Akkuyu NGS A.Ş. yönetiminin talebi üzerine planladıklarını, otelde Akkuyu NGS çalışanlarının da konaklayacağını belirtmişti. Ulu Resort Oteli’ni yaptıran Ulu İnşaat firmasının internet sitesine göre, firma Akkuyu NGS A.Ş.’den 1 milyon dolarlık bir başka inşaat ihalesi daha almış. BirGün’ün ulaştığı otel yönetimi de 10 Temmuz akşamı bilirkişi heyeti ve beraberindekilerin otelde konaklayacağını doğruladı.

Tebligatla ortaya çıktı
Davada 4 Şubat 2016’da keşif kararı alınmış, geçtiğimiz günlerdeyse keşfin 11 Temmuz tarihinde gerçekleştirilmesine karar verilmişti. Ancak keşiften önce Mersin Nükleer Karşıtı Platform mensupları adına Sabahat Aslan’a tebliğ edilen belge, bilirkişi heyetinin tarafsızlığıyla ilgili kuşkulara yol açacak önemli bir ayrıntıyı ortaya çıkarttı. Belgeye göre, 15 kişiden oluşacak bilirkişi heyeti, keşif için 11 Temmuz günü saat 09.30’da, Ulu Resort Otel adresinden keşfin yapılacağı proje alanına hareket edecek. Bu tebligat üzerine otel yetkilileriyle BirGün’ün yaptığı görüşme, bilirkişi heyetinin konaklaması için10 Temmuz tarihine otelde rezervasyon yaptırıldığını kesinleştirdi.

Akkuyu NGS A.Ş.’nin talebiyle inşa edildi
Bilirkişilerin konaklayacağı otelin Akkuyu NGS için inşa edildiğini, oteli inşa eden ve işleten, aynı zamanda tesisin sahibi de olan Ulu İnşaat şirketinin yetkilisi, otelin açılışında söylemişti. Mersin’in Gülnar ilçesindeki gelişmelerin yer bulduğu Gülnar City internet sitesine göre (gulnarcity.com), 5 yıldızlı tatil köyünün açılışında konuşan Ulu İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Osman Ulu, otelin Akkuyu NGS yönetiminin talebiyle inşa edildiğini aktarmış. Ulu’nun açılıştaki konuşması şöyle: “Buraya 20 milyon dolarlık bir yatırım yaptık. Rus ortaklığımız yok ama Rusların böyle bir yere ihtiyacı olduğuna yönelik talepleri var. Nükleer santrali kuracak olan Akkuyu NGS, burada konaklamak üzerine büyük bir boşluk olduğunu, böyle bir tesise ihtiyaçları olduğunu bize bildirdi. Buranın müşterisinin yüzde 25'ini Ruslar oluşturacak. Yani nükleer santralde çalışan personel ve aileleri kalacak.”

Akkuyu NGS’den başka ihale de aldı
ÇED Olumlu Kararının iptali istemiyle açılan davada çıkacak karar üzerinde önemli etkisi olacak bilirkişi raporunu oluşturacak isimler, Akkuyu NGS projesini yapacak Rosatom’un isteğiyle inşa edilen Ulu Resort Hotel’de konaklayacak. Ancak otelin sahibi Ulu İnşaat tarafından Akkuyu NGS için yapılan tek proje bundan oluşmuyor. Ulu İnşaat firmasının internet sitesindeki, ‘Yurtiçi gerçekleşen projeler’ kısmında belirtildiği üzere, Akkuyu NGS için otel dışında bir başka inşaat projesi daha gerçekleştirildi. Sitedeki bilgilere göre, Ulu İnşaat Akkuyu Nükleer Santralı projesi için Atomstroyexport şirketine 1 milyon dolar bedelli inşaat projesi gerçekleştirdi. Öte yandan yerel kaynaklara göre, Akkuyu NGS projesi için inşa edilmesi planlanan lojman ve diğer konut projelerinde de altyüklenici olarak Ulu İnşaatın ismi geçiyor.

Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 09.06.2016 16:23
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177