banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
08 Şubat 2016 Pazartesi 11:23
Barış bildirisine imza atan akademisyen 'dosya'dan atıldı!

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü, ‘Barış İçin Akademisyenler’ bildirisine imza atan Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Mustafa Şener’in üç yılda bir yenilenen görev süresini, ‘dosyasının fakülteden geç iletilmesini’ gerekçe göstererek uzatmadı ve işten çıkardı.

Cumhuriyet’ten Kemal Göktaş’ın haberine göre, Rektör Ahmet Çamsarı’nın bildiriyi imzalayan diğer akademisyenlerin de görev süresini uzatmayacağını söylediği ve kendisine bunun hukuk dışı olduğunu hatırlatan akademisyenlere, “Bunun siyasi ve idari bir bedeli varsa da bunu ödemeye hazırız” dediği aktarıldı.

KURULDA OLUMLU KARAR ÇIKTI

Şener, üç yılda bir vermesi gereken görev süresi uzatma dosyasını, görev süresinin bitimi olan 13 Ocak 2016’dan yaklaşık bir ay kadar önce fakülteye teslim ettiğini belirtirken, kararla ilgili yargıya başvurup yürütmeyi durdurma isteyeceğini kaydetti.

Şener, “Jüri raporları zamanında geldi, fakat bu raporlar görevli olduğum İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden rektörlüğe üç gün gecikmeyle gönderildi. Yönetim Kurulu 15 Ocak’ta toplanmış ve görev süremin uzatılması yönünde olumlu karar alınmış. Ama rektörlük 2-3 günlük süreyi gerekçe göstererek sözleşmemin yenilenemeyeceğine karar verdi” dedi.

‘DEVLET İÇİN SAKINCALI'
Birkaç akademisyenle birlikte rektörle yaptıkları görüşmeyi aktaran Prof. Dr. Mustafa Kalay, Çamsarı’nın kendilerine, “Akademisyenlerin bildirisi devlete karşı bir suçtur. Önemli olan devleti korumaktır, gerisi teferruattır. Bu bildiriyi imzalayanların cezasız kalmaması gerekir. Sizin gibi akademisyenlerin üniversitede bulunmaması gerektir. Bu devlet için sakıncalı” dediğini söyledi.

Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 08.02.2016 11:23
Anahtar Kelimeler:
MersinCumhuriyet
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177