banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
25 Haziran 2016 Cumartesi 14:43
Barış Akademisyenleri: 'Şimdi nöbet sırası bizde'

Özgür Gündem gazetesi ile dayanışma amacı ile başlatılan nöbetçi genel yayın yönetmenliği kampanyasına katıldıkları gerekçesi ile tutuklanan Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ile yazar Ahmet Nesin’e destek, karara ise tepkiler çoğalarak devam ediyor.

3 yayın yönetmenin bir an önce özgürlüklerine kavuşması için eylem yapılan bir yer de Bakırköy Kadın ve Çocuk Kapalı Cezaevi’nin önü oldu. Sivil toplum örgütleri öncülüğünde başlatılan eyleme her kesimden yurttaş destek verdi.

D’da yer alan habere göre eyleme destek verenler arasında dikkat çekenlerden dördü de, tutuklanan Barış Akademisyenleri oldu. Muzaffer Kaya, Meral Camcı, Kıvanç Ersoy ve Esra Mungan, tutuklu üç nöbetçi genel yayın yönetmeni için cezaevi önünde nöbet eylemine katıldı.

‘Bizim için verdikleri mücadeleyi onlar için vereceğiz’

Akademisyen Meral Camcı, “Ben sanki bir dejavuyu yaşıyor gibiyim zaten” diyerek, gazetecilerin tutuklanırken yaşadığı süreçlerin aynısını yaşadıklarını dile getirdi. Camcı, “Tabi ki haklı olmanın iç huzurunu ve onurunu, ama duvara konuşuyor olmanın öfkesini de yaşadık, dostlarla iç içe dayanışmanın kıvancını ve mutluluğunun ne demek olduğunu da” dedi.

Daha önce Şebnem Korur Fincancı’nın da bugün tutulan “özgürlük nöbetini” kendisi için tuttuğunu hatırlatan Camcı, “O şu an içeride biz dışarıda. Şebnem Hoca’nın bizler için verdiği mücadeleyi şimdi biz onun için vereceğiz” dedi.

Camcı, “Şebnem Hoca’nın neler yaşadığını yakın zamanda yaşadığım için tek tek hissediyorum. İlk müşaadede geçirilen zaman, jandarmanın sizi ilk karşılamasını hepsi şuan gözümde canlanıyor” dedi. Camcı, “Hep birlikte dayanışma içerisinde onları geri alacağız. Şebnem Korur Fincancı yalnız değildir” diye konuştu.

‘Tablo çok karanlık’

Ülkede faşizan bir rejimin inşası söz konusu olduğunu söyleyen akademisyen Muzaffer Kaya da, Hitler’i anımsatan bir yönetim biçimi ile karşı karşıya bulunduklarını söyledi. Ülkede yaşanan çatışmalı sürece de değinen Kaya, “Kürt illerinde büyük bir savaş var. Bu tutuklamalar da bu savaşın bir yansıması. Şu an biat etmeyen herkesin hedef olacağı korkunç bir rejime doğru gidiyoruz. Tablo çok karanlık” dedi.

Kürt illerinde yaşanan savaşa ve ağır insan hakları ihlallerine dikkat çektikleri için daha önce tutuklandıklarını hatırlatan Kaya, şimdi de aynı uygulamaların basına yöneltildiğini, ezilen tüm toplumsal kesimleri tek başına bırakma ve dayanışmayı kırmak üzerine yapıldığını belirtti.

‘Mektuplar ve kitaplar buradaki tecridi kıran şeyler’

Tecrit koşullarının her yerde birbirine benzediğini söyleyen Kaya, tecridi bir cezaevinde başa gelebilecek en kötü olaylardan biri olarak tanımlayan Kaya şöyle konuştu:

Bu bir insanlık suçudur. Şu an Şebnem Hoca’nın da tek kişilik bir hücrede kaldığını biliyoruz. Biz de Silivri’de yaklaşık on gün tecritte kalmıştık. O anlamda bizimle benzer duyguları yaşıyordur. Tabi burada tecridi kırabilmek önemli. Mektuplar, kitaplar buradaki dayanışma ve avukatlar aracılığıyla göndereceğimiz şeyler, tecridi kıran şeyler.

‘Türkiye’nin 2016’sı, 1852 Fransa’sına benziyor’

Akademisyen Kıvanç Ersoy ise Türkiye’nin yaşadığı son süreci 1852 Fransa’sına benzetti. Ersoy, Şebnem Korur Fincancı’yı 90’lardan bugüne kadar işkence ve hak ihlallerini raporlayan, suça ortak olmayan bir aydın olarak tanımladı.

Ersoy, “Tabi böyle bir dikta inşa edilirken, demokrasiye yapılmış böyle büyük hizmetlerin cezasız kalması düşünülemezdi. Tıpkı bizim gibi onlarda faşizmin bu uygulamalarından üzerlerine düşeni aldılar” dedi.

Fincancı, Nesin ve Önderoğlu’nuın bu süreci büyük bir dirençle atlatacaklarını söyleyen Ersoy, “Ama karşı taraf şunu anlamıyor hala; tecrit ve hapis ile insanları düşüncelerinden soyutlayabileceğini sanıyorlar. Deniyorlar deniyorlar olmuyor. Tecrit hiç kimseyi düşüncelerinden vazgeçirtemez. Bizler de hep beraber gerçeği söylemeye ve bu suça ortak olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 25.06.2016 14:43
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177