banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
09 Eylül 2016 Cuma 12:24
AÜHF’li akademisyenler: Meslektaşlarımızın yanındayız

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne mensup 10 akademisyen, 672 sayılı KHK ile görevinden ihraç edilen demokrat akademisyenlerin yanlarında olduğunu açıkladı.

Evrensel'de yer alan habere göre yazılı açıklama yayınlayan akademisyenler, “Ankara Üniversitesi'nde, demokrat ve barıştan yana kimlikleriyle tanıdığımız meslektaşlarımızın hukuksuz bir biçimde ihraç edilmiş olmaları karşısında duyduğumuz üzüntü ve endişeyi kamuoyu ile paylaşmak isteriz” dedi.

12 Eylül darbesinin ardından açığa alınan ve kamuyounda 1402 olarak anılan akademisyenlerden Prof. Dr. Metin Günday, Prof. Dr. Yahya K. Zabunoğlu ve Prof. Dr. Metin Günday ile geçtiğimiz haziran ayında ataması yenilenmeyerek görevine son verilen barış bildirisi imzacısı, Eğitim Sen üyesi İnci Solak Akman’ın da imzasının bulunduğu açıklamada şöyle denildi: “Duyduğumuz endişe ve üzüntü sadece meslektaşlarımızla ilgili değil, aynı zamanda üniversitelerimizin ve toplum olarak hepimizin geleceğine dairdir. Bu yanlıştan en kısa sürede dönülmesini talep ediyoruz. Ayrıca içinden geçtiğimiz bu zor günlerden çıkışın ancak çoğulcu demokrasinin hızla inşasından; insan haklarına, hukuk devleti ilkesine ve evrensel hukuk normlarına sıkı sıkıya bağlılıktan geçtiğini de ifade ederiz.” Açıklamada Dr. İnci Solak Akman'ın da görevine iadesi istendi.

Metinde imzası bulunan akamisyenlerin isimleri şöyle: “Dr. İrem Akı, Prof. Dr. Metin Günday, Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu, Prof. Dr. Ahmet Kılıçoğlu, Dr. Dilan Mızrak, Prof. Dr. H. Maksut Mumcuoğlu, Doç. Dr. Cüneyt Ozansoy, Prof. Dr. Sema Taşpınar Ayvaz, Dr. Cenk Yiğiter, Prof. Dr. Yahya K. Zabunoğlu.”

Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 09.09.2016 12:24
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177