banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
09 Nisan 2016 Cumartesi 09:43
AOÇ yağmalanıyor ÖİB ayak sürüyor

HÜSEYİN ŞİMŞEK

Atatürk Orman Çiftliği’nin (AOÇ) 2013 ve 2014 yılına ait hesaplarının incelendiği TBMM KİT Komisyonu toplantısında, yağma, arazilerin ve tesislerin kamu kurumları arasında elden ele dolaşması ve durdurulması konusunda çiftlik yönetiminin yaşadığı çaresizlik konuşuldu.

Tüm yargı kararlarına karşın Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve ANKAPARK’ın inşa edildiği AOÇ’nin AKP iktidarları döneminde zirveye çıkan yağması durdurulamıyor. Kullanım hakkı dolan veya işlevini yitiren kurumlardan alınarak AOÇ’ye verilmesi gereken arazi ve tesislerin de geri verilmeyerek başka kurumlara devredildiği ortaya çıktı.

KİT Komisyonu toplantısında, Sayıştay’ın çeşitli kurumlara devredilen arazi ve tesislerinin geri alınmasına yönelik önerisinin görüşülmesi sırasında Sayıştay denetçisi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan şikayetçi oldu. AOÇ’ye ait birçok arazi ve tesisin çeşitli nedenlerle geri alınması gerektiğini ancak yıllardır yaptıkları önerilere rağmen bunu başaramadıklarını ifade eden denetçi, “Önerimiz raporlara yıllardır yazılıyor, diğer kuruluşlara verilen arazilerin geri kazanımına ilişkin çabalarımız. Kuruluş da buna ilişkin gayret sarf ediyor ama Özelleştirme İdaresi bu noktada biraz, tabirimi mazur görün, ayak sürüyor gibi” dedi.

AOÇ malları elden ele
Geçici olarak başka kurumlara devredilen arazi ve tesislerin, ÖİB tarafından AOÇ yerine Hazine’ye ya da başka kurumlara devredildiği ortaya çıktı.

AOÇ Müdürü Uğur Erdem’in toplantıda verdiği bilgiler de AOÇ arazi ve tesislerinin kamu kurumları arasında elden ele dolaştığını ortaya koydu.

Erdem, ÖİB’ye ve Maliye Bakanlığı’na, Bira Fabrikası için TEKEL'e devredilen araziler ile Türkiye Zirai Donatım Kurumuna devredilen, kurumun özelleştirilmesi aşamasında da ÖYK kararıyla Devlet Personel Başkanlığı, Ankara Üniversitesi ve Sakarya Vilayeti Özel İdare Müdürlüğü’nün kullanımına verilen arazilerin AOÇ’ye iadesi konusunda işlemlerin başlatılmasını istediklerini söyledi.

Maliye’nin ÖİB’ye bu talepleri hızlandırması için talimatta bulunduğunu ifade eden Erdem, son olarak Milli Emlak tarafından gönderilen yazıda Zirai Donatım Kurumu’na devredilen arazilerle ilgili Jandarma Genel Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından kullanılmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü adına tahsis edildiğini bildirdi.

Erdem ayrıca, ASKİ tarafından kiralanan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen tesislerin TBMM’ye devrinden sonra taşınmazların rekreasyon ve sportif amaçla kullanılması kaydıyla üzerindeki binalarla birlikte tekrar belediyeye bedelsiz olarak devredilmesine karar verildiğini ifade etti.

“Devletin malı deniz...”
Komisyonda konuşan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar da AOÇ’ye iade için gerekenlerin yapılmamasına tepki gösterdi. Birçok kira davasında “Kiracının iyi niyeti” gerekçe gösterilerek tahliye işleminin yapılmadığını söyleyen Akar, 2001 yılından beri tahliye edilmeye çalışılan ancak 2017 yılına kadar süre kazanan bir kiracının 16 yıl boyunca mülk sahibini mağdur ettiğine dikkati çekti.

Akar, “Özelleştirilen kuruluşların üzerinde bulunduğu arazilere baktığımda ‘devletin malı deniz, yemeyen keriz’ mantığı çıkıyor” dedi.

AOÇ ile ilgili yaşanan kira ve kiralanan yerlerin iadesi konusunda en büyük sorunun Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yaşandığını söyleyen Akar, “Belediye hiçbir taahhüdünü yerine getirmemiş’’ diye konuştu.

Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 09.04.2016 09:43
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177