banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
14 Haziran 2016 Salı 22:23
Antep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinden

Türkiye'nin dört bir yanında lise öğrencilerinin bildirilerine yenileri ekleniyor. Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri de bir bildiri yayınlayarak "Gençlik gelecektir, gelecek bizimdir" dedi.

Gerici eğitim politikalarına boyun eğmeyeceklerini belirten liseli öğrenciler, "Aydınlık, gökyüzü mavisi umutla dolu bir gelecek yaratmakta yine biz gençlerin ellerindedir" dediler.

Öğrencilerin bildirisi şu şekilde:

"Bağzı Gaziantep SBL Öğrencileri : "Karanlığın zindanlarına sırtımızı döneceğiz,liselerimizde karanlığı #TersYüzEdeceğiz "

İstanbul erkek lisesinde öğrencilerin okul müdürüne sırtını dönmesi ile başlayan ve okulunu sahiplenen, okulunu gericilerden, cihatçı savaş çığırtkanlarından ve onların temsilcisi görevi gören yandaş idarecilerinden korumak isteyen öğrencilerin duyarlı tutumu sonucunda ortaya çıkan bu protestolar, bildiriler bizlere gösteriyor ki karanlığa karşı geleceğe koşan, geleceği sahiplenen gençler bu topraklarda asla tükenmeyecek, liselerde despot müdürlere sırtını dönen öğrenciler aynı zamanda köhnemiş, gerici, gençleri yalnızlaştıran, onları adeta birer yarış atına çeviren bir eğitim sistemi yaratmak isteyen ve hayatlarının üstüne kara bulut gibi çökmüş bu gerici gürüha da sırtını dönmektedir.

Öncelikle isyan bayrağını çeken ve karanlığa, gericiliğe okullarında geçit vermek istemeyen tüm liseli arkadaşlarımızı selamlıyor, onları gün ışığı dolusu umutla, sevgiyle kucaklıyoruz ve sözlerimize başlıyoruz:

Bizler sosyal bilimler lisesi öğrencileriyiz, uzun lafın kısası avukat, yazar vb. yetiştirmek için kurulan bir okulun öğrencileriyiz. Ama bulunduğumuz okulda pek de bu yolda şeyler öğretildiği söylenemez. Seçmeli ders adı altında zorunlu Kur'an-ı Kerim dersleri, Arapça dersleri bize hiçbir şey katmazken, bu dalların öğretmenleri bizlere ağızlarından asla eksik olmayan AKP övgüleri ile konuşabiliyor mesela. Okulumuzda gerici cihatçı zihniyetlerden İHH stand açarken okul idaresine öğrencilerin okuduğu kitaplar ve giydiği elbiseler tehdit olarak görünüyor. Barıştan, demokrasiden laiklikten konuşmak yasaklanmaya çalışılırken şeriat naraları atanlar alkışlanıyor. Kadın arkadaşlarımız sık sık Ensarcı düşünce tarafından taciz ediliyor, giydikleri etekler, pantolonlar, taktıkları küpeler, sürdükleri ojelerden dolayı idare tarafından ağza alınmayacak hakaretlere maruz kalıyorlar. Kendileri gibi düşünmeyen öğrencilerin düşünmesi, okuması engellenmeye çalışılıyor. "Bizim fikirlerimiz, kitaplarimız okunmayacaksa okulda hiçbir şey okunmayacak." gibi tehditler savruluyor, öğrenciler tek tip bir hale dönüştürülüyor ve okulda oğrencilere bilimsel eğitim vermek yerine gerici düşüncelerle yoğrulmuş bir eğitim veriliyor. Biz diyoruz ki;

Hayatımızı talan eden bu güruh bizlere kan, gözyaşı, nefret ve gerici düşüncelerden başka hiçbir şey öğretemez ve gösteremez. Kaldı ki bizlerde bunları öğrenmek istemiyoruz. Bizler, bu toprakların gençleri Sabahattin Alilerin, Fakir Baykurtların öğrencileriyiz ve o Öğretmenlerimizin kalplerimize işlediği sevgiyi, umudu, barışı, demokrasi inancını savunacağımızı, Cumhuriyet değeri olan laikliği kazanacağımızı Bağzı SBL Öğrencileri olarak belirtiyoruz.

Gençlik gelecektir,gelecek bizimdir, aydınlık, gökyüzü mavisi umutla dolu bir gelecek yaratmakta yine biz gençlerin ellerindedir.

"Gelecek biziz, ve bunu biliyoruz!" CHE"

Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 14.06.2016 22:23
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177