banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
27 Ocak 2016 Çarşamba 09:02
Aleviler AKP'nin oyununa gelmeyecek

ÇAĞLAR BALLIKTAŞ

AKP’nin Alevilerin sorunlarını çözme iddiasıyla gerçekleştirdiği 7 çalıştay sonuçsuz kalırken bu kez de örgütleri ayrı ayrı çağırarak toplantı yapması ve cemevleri ile ibirlikte irfan evlerinin de örgütlerin önüne konulması tartışmalara yol açtı. AKP’nin geçmiş dönemdeki uygulamalarının yineleneceği, bu kez cemevleri söylemiyle irfan evlerinin kurumsallaştırılması kaygısını taşıyan bazı örgütler, Adalet Bakanlığı’nın çağrısını yanıtsız bırakarak görüşmelere katılmama kararı aldı. Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri Genel Başkanı Gani Kaplan ve Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Baki Düzgün önceki günkü toplantıya katılmadı.

İrfan yerleri yoktur
BirGün’e konuşan Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri Genel Başkanı Gani Kaplan “Görüşmelere katılmadık. Taraflara gündem önceden iletildi. Davutoğlu plan yaptıklarını bir plan çerçevesinde görüşmeleri yürüteceklerini dile getirdi. Ayrıca biz dedelere sorduk, araştırdık Alevi kültüründe ‘irfan evleri’ diye bir kelime geçmiyor. Bunlardan dolayı biz Alevi kültüründe yer almayan bir konuyla ilgili düzenlendiği bilinen bu toplantıya katılmama kararı verdik. Bizim isteğimiz cemevlerinin yasal statüsü ve köy kanunu ile imar kanunlarında cemevlerinin yerinin olmasıdır” dedi. Alevilerin, Diyanet Başkanlığı içerisinde açılacak bir kurula bağlanmaya çalışıldığını da ifade eden Kaplan, “Aleviler olarak İslamı da diğer inançları da içimizde barındırıyoruz. Ancak Diyanet içerisinde bir kurul kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ercan Geçmez de 21 Mart’ta TBMM’ye sunulacağı belirtilen yasa tasarısını görmek istediklerini bu nedenle görüşmelere katıldıklarını söyledi. Ancak önceliklerinin cemevlerinin yasal statüye kavuşturulması olduğunu kaydeden Geçmez, birincil ve ikincil sorunları ile ilgili bir rapor hazırladıklarını ve gündemlerinin bununla sınırlı olduğunu bildirdi.
Hükümet, beş oturum olarak planlanan görüşme programını katılan örgütlerle sürdürecek.

Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 27.01.2016 09:02
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177