banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
03 Mayıs 2016 Salı 13:24
AKP'lilerin 'seni vururum' diye tehdit ettiği HDP'li Başaran:

Hakkında fezleke bulunan milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasını içeren Anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesini değerlendiren HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, “Bu teklif doğrudan HDP’li vekiller için alınmış bir karardır. Hangi savcının HDP’nin dokunulmazlık dosyasına bakacağı belli olmuştur” dedi.

İleri'de yer alan habere göre; TBMM Anayasa Komisyonu'nda hakkında fezleke olan milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasını içeren Anayasa değişikliği komisyondan geçti.

Buna göre, TBMM'de kabul edildiği tarihte; soruşturmaya, soruşturma ya da kovuşturma izni vermeyen yetkili mercilerden, Cumhuriyet başsavcılıklarından ve mahkemelerden Adalet Bakanlığına, Başbakanlığa, TBMM Başkanlığına veya Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon Başkanlığına intikal etmiş, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyaları bulunan milletvekilleri hakkında, bu dosyalar bakımından, Anayasanın "yasama dokunulmazlığı"nı düzenleyen 83. maddesinin, "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz" hükmü uygulanmayacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içinde; Anayasa ve Adalet Karma Komisyon Başkanlığında, TBMM Başkanlığında, Başbakanlıkta ve Adalet Bakanlığında bulunan yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemi hakkındaki dosyalar, ilgili mercilere iade edilecek. Düzenleme, yayımı tarihinde yürürlüğe girecek ve halk oylamasına sunulması halinde oylanacak.

TEKLİFİN GEREKÇESİ NE DİYOR?
Teklifin doğrudan HDP’li vekilleri hedef aldığı ise genel gerekçedeki ifadelerde şöyle belli oluyor:

Türkiye, tarihinin en büyük ve en kapsamlı, terörle mücadelesini yürütürken, bazı milletvekillerinin seçilmeden önce ya da seçildikten sonra yapmış oldukları teröre manevi ve moral destek manasındaki açıklamaları, bazı milletvekillerinin teröre ve teröristlere fiili manada destek ve yardımları, bazı milletvekillerinin ise şiddet çağrıları kamuoyunda büyük infial meydana getirmektedir. Türkiye kamuoyu milletvekillerinden, her şeyden önce, terörü ve teröristi destekleyen, şiddete çağrı yapan milletvekillerinin dokunulmazlığı istismar ettiğini düşünmekte, bu tür fiilleri olanların yargılanmasına Meclis tarafından izin verilmesini talep etmektedir. Böyle bir talep karşısında, Meclis’in sessiz kalması düşünülemez.”

‘DOĞRUDAN HDP’Yİ HEDEF ALIYOR’
HDP’nin söz konusu teklifin hukuksuz olduğunu belirterek tepki gösterip komisyonu terk etmesinin ardından 3 partinin oyuyla kabul edilen teklifi, dün komisyonda yapılan saldırıda AKP’li vekiller tarafından hedef alınarak “Seni vururum” şeklinde tehdit edilen ve darp edilen HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ile görüştük.

Başaran teklifin söz konusu gerekçeden dolayı doğrudan HDP’li vekilleri hedef aldığını belirtti. Teklifin Anayasa’ya aykırı olduğunun altını çizen HDP’li Başaran söz konusu teklifi şöyle özetledi: “Anayasa’nın milletvekillerinin dokunulmazlıklarıyla ilgili olan 83. Maddesiyle ilgili ek bir maddeyi geçirdiler. Orada şu şöyleniyor: ‘Fezlekesi olan milletvekillerinin o fezlekeler kapsamında dokunulmazlıkları kaldırılacak’.”

ANAYASA MAHKEMESİ’NE BAŞVURU YOLU DA KAPATILDI
Teklifte Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yolunun da kapatıldığını belirten Başaran şunları söyledi: “Teklifin gerekçe kısmında ‘Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yolu kapalıdır’ şeklinde bir ibare geçiyor. Yani bu geçici ek maddeyle Anayasa’nın 83. Maddesi sadece bazı milletvekilleriyle ilgili bir süreliğine askıya alınıyor.”

TEKLİF YALNIZCA MEVCUT DOSYALAR İÇİN GEÇERLİ
Söz konusu teklifin mevcut dosyalar için geçerli olduğunu, bundan sonrakiler için geçerli olmadığına dikkat çeken Başaran “Diyelim madde geçti, dokunulmazlıklar kalktı, sonra gelen fezlekelerle ilgili değil. Sadece savcılıkların Meclis’e gönderdiği fezlekelerle ilgili” dedi.

“Bu teklif direk HDP’lileri hedef alıyor” diyen Başaran düşüncesinin dayanağını şöyle açıkladı: “Teklifin gerekçesinde sadece HDP’lileri ilgilendirecek şekilde yorumlar var. ‘Teröre maddi manevi destek veren milletvekilleriyle ilgili toplumda dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili ciddi bir beklenti var. Onun için dokunulmazlığın kaldırılması gerekiyor’ deniyor. Gerekçe kısmının bizi hedef aldığı açık. Yargının da AKP’nin güdümünde olduğunu düşünürsek, MHP ve CHP’nin tavrı ortada, onun için bu sadece esasında HDP’li vekillerin kaldırılmasıyla ilgili.”

‘AKP EN KOLAYINA BAŞVURDU, ANAYASA’YI ÇİĞNEDİ’
Başaran’ın anlattıkları, komisyon görüşmelerine de yansıyan AKP’nin aceleci tavrının teklif önerisinde de vücut bulduğunu kanıtlar nitelikte. Dosyaların Meclis’e tek tek gelmesinin 9 aylık gibi bir süreci kapsadığı için AKP’nin bu yolu izlediğini belirten Başaran, “En kolayından, Anayasa’yı da ihlal ederek, Avrupa sözleşmelerini ihlal ederek bu ek maddeyi getirdiler” dedi.

‘HANGİ SAVCININ HDP DOSYALARINA BAKACAĞI BELİRLENMİŞTİR’
Başaran, “Muhtemelen şu anda hangi savcının HDP’lilerin dosyalarına bakacağı da bellidir. Onlarla da görüşmeler yapılmıştır. Bu HDP’li vekillerin dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili” ifadelerini de sözlerine ekledi.

‘CHP TEK ADAM REJİMİNİN ALTINA İMZA ATTI’
CHP’nin komisyondaki “İçeriği Anayasa’ya aykırıdır, yanlıştır ama biz evet diyeceğiz” şeklindeki tavrını eleştiren Başaran şunları kaydetti: “MHP zaten ilk günden beri AKP’nin koltuk değnekliğini yapıyordu. CHP’nin tavrı, üç gün sonra olacak tek adam diktatörlüğüne, rejimine destek vermek, altına imza atmaktır.”

Başaran sözlerini şöyle sonlandırdı: “Bu mesele dokunulmazlık meselesi değil, HDP’yi sistem dışına itmektir.”

Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 03.05.2016 13:24
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177