banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
13 Eylül 2016 Salı 16:03
AKP'li belediyenin yalanını, İŞKUR ortaya çıkardı

AKP’li Beyoğlu Belediyesi güvenlik bölümünde çalışan 6 kişiyi 2015 yılının aralık ayında sendikal faaliyetler gerekçesiyle işten çıkardı. Belediye işçilerin sendikal faaliyetlerinden ötürü işten çıkarıldığını yalanlayarak çalışanların “daha verimli çalışmaları için yer değişikliği” yaptıklarını söyledi.

SENDİKAL FLİYETLERİ SEBEBİYLE İŞLERİNE SON VERİLDİ

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, belediyenin yalanını kısa zaman sonra Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) ortaya çıkardı. Beyoğlu Belediyesi 2015 yılının aralık ayında güvenlik bölümünde çalışan 6 kişinin sendikal faaliyetleri nedeniyle hizmet akitlerine son vererek işten çıkardı.

Beyoğlu Belediyesi CHP’li Meclis üyesi Ali Mendillioğlu belediyeye başvuruda bulunarak işçilerin neden çıkarıldığını sordu. Belediye, meclis üyesine gönderdiği cevap yazısında hizmet binasında gözetleme, kontrol, muhafaza ve güvenlik işlerinde çalışan işçilerin “daha verimli çalışmaları maksadıyla yer değişikliği” yapıldığını söyledi. İşçiler belediyeyi İŞKUR İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne şikâyet etti. İŞKUR müfettişleri geçen nisan ayının çeşitli tarihlerinde belediyeye giderek incelemelerde bulundu. Müfettişler 29 Nisan 2016 tarihinde düzenledikleri raporun sonuç ve kanaat bölümünde işçilerin “sendikal faaliyet ve sendikal üyelik” nedeniyle işlerine son verildiğini tespit etti.

Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 13.09.2016 16:03
Anahtar Kelimeler:
BeyoğluAkpBelediyeCHP
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177