banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
12 Mayıs 2016 Perşembe 09:04
AKP Meclis’i başkanlığa alıştırdı

NURCAN GÖKDEMİR nurcangokdemir@birgun.net

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, kanun yapım sürecine ilişkin soru önergesine TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın’ın verdiği yanıtta yer alan rakamlar, AKP iktidarları döneminde Meclis’in baypas edildiğini rakamlarla ortaya koydu.

İktidarın zaman tasarrufu iddiasıyla kullandığı, muhalefetin de “başkanlık sistemine kapı açmak için parlamenter sistem etkisizleştiriliyoruz” gerekçeleriyle eleştirdiği tasarı ve teklifleri “temel kanun” yöntemiyle görüşmek AKP iktidarları döneminde en sık başvurulan yasama yollarından oldu. Bu uygulamayla içtüzükte tanımlandığı gibi temel düzenleme niteliğinde olmayan tasarı ve teklifler az sayıda madde içerse bile bölümler halinde görüşülerek jet hızıyla yasalaştırıldı. AKP’nin iktidara gelmesinden önceki son yasama döneminde sadece 7 düzenleme temel yasa olarak görüşülürken AKP’nin ilk dönemi olan 22’nci yasama döneminde bu sayı 29’a, 23’üncü dönemde 51’e, 24’üncü dönemde de 73’e çıktı. 1 Kasım seçimlerinin ardından başlayan 26’ncı Dönem’de temel yasa olarak görüşülerek kabul edilen tasarıların sayısı şimdiden 6 oldu.‘Eleştiriliyor ama…’
Aydın’ın yanıtında, farklı konulardaki çeşitli kanunlarda yapılacak değişikliklerin bir kanun tasarısı ya da teklifinde yer aldığı “Torba Kanun” yöntemi de AKP iktidarları döneminde sıkça başvurulan yasama tekniği oldu. Başbakanlık’tan uzaklaştırılan Ahmet Davutoğlu’nun da eleştirmesine karşın “Bazı kanunlarda değişiklik yapan…” başlığı altında getirilen tasarılarla bu yöntem tüm hızıyla kullanıldı.

AKP iktidarının “acemilik” dönemi olan ilk döneminde 2, ikinci dönemde 11, üçüncü dönemde 21 torba yasa TBMM’de kabul edildi. AKP bu alışkanlığını 26’ncı yasama döneminde de sürdürdü, altı ayda 5 torba yasa kabul edildi.

Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 12.05.2016 09:04
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177