banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
29 Temmuz 2016 Cuma 11:43
Akkuyu ‘hızlanırken’ sahte imzayı görüşecekler mi?

DOĞU EROĞLU / [email protected]
@DoguEroglu

Su-24 uçağının düşürülmesi krizinden sekiz ay sonra başlayan Rusya’yla ilişkilerin normalleştirilmesi süreci kapsamında Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç’le bir araya geldi. Görüşmeden sonra Dvorkoviç, Akkuyu Nükleer Güç Santralı projesi konusunda gelişmeler olduğunu ifade ederek “Türkiye tarafı çalışmaları devam ettiriyor. Hızlı ilerleyeceğimizi düşünüyorum” diye konuştu. Bu açıklama akıllara, Akkuyu NGS Nihai ÇED Raporlarına, ÇED Mühendislik şirketinin eski çalışanlarının imzalarının atılmasına ilişkin kapatılan soruşturmaları getirdi. Şirketin yeterlik belgesinin iptali için açılan dava, davacı TMMOB’nin dava açma ehliyeti olmadığı gerekçesiyle reddedilmiş, sahteciliğin tespiti için yapılan suç duyurusundaysa takipsizlik kararı verilmişti. Takipsizlik kararına önceki günlerde itiraz edildi.

TMMOB’nin uzmanlara yaptırdığı incelemede, “ÇED Raporu ekindeki nükleer enerji mühendislerine ait imza beyannameleri ile Nihai ÇED Raporlarındaki imzalar uyuşmuyor” sonucu çıkması üzerine kamu davası açılması için suç duyurusunda bulunulmuştu. Yapılan incelemede nükleer enerji mühendislerinin ÇED Raporlarına imza atmadan aylar önce, raporları hazırlayan firmadan ayrıldıkları da görülmüştü. Buna rağmen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelilerin, “Sahte imza atmamızın makul bir gerekçesi yoktur. İmzalar bizimdir” beyanını esas aldı ve suç için makul bir gerekçe bulunmadığını ifade ederek kovuşturmaya yer olmadığı kararını verdi.

Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 29.07.2016 11:43
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177