banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
27 Eylül 2016 Salı 12:43
7. Uluslararası Mardin Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan kurumlardan birisi de merkezi Mardin'de bulunan Dramatik Sanatlar Eğitim ve Araştırma Derneği (DRASED) oldu. Derneğin yürüttüğü çok sayıda kültürel ve sanatsal faaliyetlerden yalnızca birisi olan ve bu yıl Kasım ayında 7.'si düzenlenmesi için hazırlıkların yapıldığı 7. Uluslararası Mardin Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali de derneğin kapatılmasıyla beraber yapılamaz duruma düştü.

Dernek Başkanı ve Festival yönetmeni Nurhan Öktem'in konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında, "Karşılaştığımız bu durum inanılması güç ve akıllara durgunluk veren bir yanılgıdır" denildi.

Ekim’de sanat var

Derneğin açıklaması şöyle:

"Dramatik Sanatlar Eğitim ve Araştırma Derneği (DRASED) 23/ 07/ 2016 tarih ve 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin III. sayılı cetveli gereğince kapatılmıştır.

Derneğimiz; Devletin İlgili kurumları tarafından faaliyetine izin verdiği, yasal olarak kurulmuş ve kamuya açık çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğimizin kapatılmasıyla ilgili; Ciddi bir yanlışlık yapıldığını belirten başvurumuzu zaman kaybetmeden gerekli yerlere İletmiş bulunmaktayız.

Merkezi Mardin de bulunan Dramatik Sanatlar Eğitim ve Araştırma Derneği; dramatik sanatlar adına drama, tiyatro, sinema başta olmak üzere dramatik sanat aktivitelerinin etkinleştirilmesi ve belirtilen alanlarda eğitimler,kurslar, sertifikalı programlar, festivaller düzenleyerek ve araştırmalar yaparak dramatik sanatlarla ilgili sürecin gelişimini sağlamak amacıyla kurulan-bir-dernektir.

Dolayısıyla,Kamuya açık ve ilin Valiliğinden izin alınarak yasal olarak yürütülen faaliyetlerimize ilişkin nasıl bir sakınca bulunduğunu anlamış değiliz. Bunca yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınında desteklediği faaliyetler yürüten, derneğimizle ilgili bu haksız suçlama ve karalamanın bir an öne açıklığa kavuşturularak haksızlığın-giderilmesi-gerekmektedir.

Sanatın gücüne geliştiriciliğine, geleceğe taşıyan yanına inanan, Kentin dokusuyla bütünleşen işler yapan çocukların ve gençlerin; kendilerini keşfetmesindeki katkısına inanan, sanat aşığı insanların buluştuğu bir çatı DRASED.

Bizim için önemli olan çocuklar ve gençlerdir. Engelli, engelsiz, korunmaya muhtaç ya da değil, sokak çocuğu veya cezaevindeki gençler veya mülteci vb. Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalar incelendiğinde bu yaklaşım net olarak görülecektir.

Ayrıca bu çalışmaların çocuk ve gençlere olan katkısının yanı sıra, festival ve diğer etkinlikler nedeniyle şehre gelen bir doluyerli ve yabancı konuk nedeniyle de şehrin tanıtımına ve turizmine katkısı büyüktür. Bu nedenle de şehrin yöneticilerinin böylesi geniş kapsamlı gerçekleşen bir çok kurumun desteğini alarak yürütülen Mardin ili, ilçeleri ve köyleri dahil olmak üzere en az beş noktada gerçekleşen ve bugüne kadar 87.450 çocuk ve gence ulaşan bir festivali desteklemesi öncelikle bu şehir için önemlidir. Bu şehrin geleceği için önemlidir. Bu şehri geliştirip güzelleştirecek yarının büyükleri için önemlidir.

Bilindiği gibi, 2009’dan beri çeşitli kurum ve kuruluşların desteğiyle, her yıl kasım ayında gerçekleşen Uluslararası Mardin Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali, 2013 yılından itibaren DRASED tarafından yürütülmektedir.

Uluslararası Mardin Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali aynı zamanda Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin de ilk ve tek çocuk ve gençlik tiyatroları festivalidir.Yıllardır büyük emek ve çabayla, inanılması güç zorluk ve sıkıntılara rağmen yoluna devam etmekteyken, tüm hazırlıkların bitmesine az bir zaman kala yaşadığımız haksız ve sevimsiz itam ve kapatma nedeniyle ne yazık ki en önemli etkinliklerimizden biri olan 7. Uluslararası Mardin Çocuk ve Gençlik Tiyatro festivali 2016 yılı Kasım ayında-çocuklar-ve-gençlerle-buluşamayacaktır.

Çocuk ve gençler için, geleceğin yetişkinleri için vermiş olduğumuz karşılıksız tüm emeklerimiz için, ödül beklemedik elbette,fakat-bu-ceza-niye?

Gerçek olan bir şey varsa bu; hiçbir beklenti olmadan tamamen gönüllü ve ücretsiz olarak hizmet veren böylesi büyük, karşılıksız bir emek ve çalışmalarımız baltalanmış olmaktadır.Tüm önümüze çıkan güçlüklerin üstesinden gelip yolumuza devam etmemiz gerekirken, farklı bir şekilde itham edilip böylesi bir tablo; böylesi alakasız bir durumla karşı karşıya-gelmemiz,-bizleri-derin-üzüntü-içerisinde-bırakmıştır.

Karşılaştığımız bu durum inanılması güç ve akıllara durgunluk veren bir yanılgıdır. Bu haksız suçlama ve karalamanın bir an öne açıklığa kavuşturularak haksızlığın giderilmesi gerekmektedir.

Kamuoyunun-ilgisine-saygıyla-duyurulur..."

Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 27.09.2016 12:43
Anahtar Kelimeler:
çocukEğitimBasınCeza
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177