banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
22 Eylül 2016 Perşembe 18:23
5 ayda 8 milyon hayvanın yaşam hakkı ihlal edildi

Hayvan Hakları İzleme Merkezi (HAKİM), Türkiye'de bir ilk olan beş aylık hayvan hakları ihlalleri raporunu açıkladı. 5 aylık dönemi kapsayan araştırmanın sonuçlarına göre bu dönemde 8 milyon yaşam hakkı ihlali, 144 işkence vakası, 1 cinsel şiddet vakası yaşandı.

HAKİM Koordinatörü Burak Özdemir, Aynalıgeçit Etkinlik Mekanı'nda düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, HAKİM'in hayvan hakları ihlallerini ayırt etmeden raporlamaya devam ettiğini söyledi.

Gönen’de onlarca köpek öldürüldü

Özdemir, toplantıda 5 aylık dönemi kapsayan araştırmanın sonuçlarını paylaşacaklarını belirterek, şunları kaydetti: "Beş aylık hayvan hakları ihlalleri raporumuza, toplamda en az 8 milyon 315 bin 234 yaşam hakkı ihlali, en az 144 işkence vakası, en az 2 bin 769 özgürlüğü kısıtlama vakası, en az 112 beden dokunulmazlığını ihlal, en az 161 cana kasıt vakası, en az 40 bin 155 zorunlu göçe tabi tutma, en az 155 terk etme vakası ve en az 1 cinsel şiddet vakası yansımıştır.

5 aylık raporumuzda en az 1 cinsel şiddet vakası yansısa da Türkiye'de hayvanlara yönelik cinsel şiddetin oldukça yaygın olduğu bilinmekte ancak medyaya yansımadığı için raporlandırılamamaktadır. 31 Ağustos 2016 itibarıyla suni tohumlama cinsel şiddete maruz kalan kayıtlı hayvan sayısı 1 milyon 764 bin 56 olarak verilere yansımıştır."

Bu çalışmanın Türkiye'de ilk olduğunu ifade eden Özdemir, türü ne olursa olsun şiddetin her türlüsünün, sinir sistemi olan her canlıya zarar verdiğini kaydetti.

CHP İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ise insan, çevre ve hayvan hakları olmasa bir bütün olarak yaşanmayacağını ifade ederek, "Biri diğerinin önünde, arkasında değildir. Hayvan hakları konusunda çalışmalarda bulunanlara hayranım. Onların gelişmiş bir network ve lobi gücü var. Eğer bu harekete geçerse biraz önce dinlediğimiz bu raporda olan tabloyu azaltma konusunda birlikte başarılı oluruz." dedi. ()

Kaynak: Birgun.net
Son Güncelleme: 22.09.2016 18:23
Anahtar Kelimeler:
BasınAğustosCHPçevre
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177