banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
02 Ekim 2012 Salı 12:20
Yurtdışından 2 bin liraya gelen yanık elbisesini üçte bir fiyata üretti
 Medikal firması sahibi Mustafa Yakar, yıllarca yanık ve ödemli hastalar için yurtdışından beden ölçülerine göre getirilen özel elbiseleri sattı. Hem elbisenin fiyatının pahalı olması hem de Türkiye'ye gelme süresinin uzunluğu nedeniyle hastaların tedavisinin gecikmesini dikkate alan Yakar, aynı elbiseyi yerli malzeme kullanarak 3'te bir fiyatına üretmeyi başardı. Yakar, "Bu elbise daha çok Almanya, ABD, İspanya, Fransa ve Avusturya menşeli firmalar tarafından üretiliyor. Ülkemizde bu ülkelere göre daha fazla yanık vakıalarının gerçekleştiğini öğrendim. Ayrıca, son dönemde Ortadoğu'da devam eden şiddet olayları nedeniyle, bu ülkelerdeki yanık vakıalarının tedavi için ülkemizi tercih ettiğini de biliyorum. 3 yıl üzerinde çalıştıktan ve tetkik ettikten sonra da bu ürünü üretmeye karar verdim." diye konuştu. 

Mustafa Yakar, yanık elbiselerinde özel ve likralı ipler kullanıldığını hatırlatarak, Türkiye'deki tekstil fabrikalarının çoğunun terletmeyen, antibakteriyel ve konforlu iplikler ürettiğinin bilindiğini vurgulayarak, "Yanık elbisesi üretimine başlamamda bu faktörün tetikleyici etkisi oldu. Yanık ve ödem elbiseleri sipariş üzerine yapılıyor. İthal olduğu için bu giysiler en kısa 1 aydan önce gelmiyor. Bu süre zarfında yanık vakıalarının ciltleri bozuluyor, ödemli hastaların masajla indirilmiş ödemleri yeniden oluşuyor. Elbiseleri, üniversitelerin tekstil ve tıp bölümlerinin de görüşlerini alarak geliştirdik. Ürünümüze Avrupa'da yanık elbisesi üreten firmaların ürettiklerinden daha yeni özellikler eklemeyi de düşünüyoruz." 

Yakar, ithal bir ürünün fiyatına göre, kendi üretimlerinin çok ekonomik olduğunu anlatarak, şunları kaydetti: "Hastalar artık Türkiye'deki üretimle, gümrük ve nakliye ücretinden kurtulacak. Zaman sorunu da ortadan kalkıyor. Çünkü sipariş edilen ürünü bir haftada teslim ediyoruz. 2 bin lira olan ithal yanık elbisesinin fiyatını 600 liraya düşürdük. Önce kendi yaralarımızı sarmak istiyoruz. Daha sonra Türk cumhuriyetleri, Afrika ile Ortadoğu pazarına açılmayı istiyoruz."


CİHAN
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177