banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
Yeşim TURAN
Yeşim TURAN
01 Mart 2016 Salı 10:42
Yılmaz ikinci kez EPDK Başkanı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, görevine ikinci kere atanmasının ardından, meydana getirdiği yazılmış açıklamada, EPDK adına toy çağda de hedefleri doğrultusunda üstlerine sakıt görevleri namına getireceklerini belirtti. Kurumsal kapasiteyi elan da güçlendirip geliştireceklerini vurgulayan Yılmaz, 'Bir taraftan yatırımcımızın önünü anahtar düzenlemeleri yaşama geçirirken, mahveden odaklı yaklaşımımızdan ödün vermeden piyasaların adil, saydam ve kompetitif yapısını korumaya ve geliştirmeye bitmeme edeceğiz” ifadesini kullandı. 

Mustafa Yılmaz, Türkiye'nin geleceği düşüncesince adil, saydam ve kompetitif erke piyasalarının taşımış olduğu ciddiyete değinerek, “Bugüne değin amme ve hususi bölüm ortaklık ile emsali az tanıdık başarılara imza attık. İnşallah bundan ahir süreçte de ülkemizin doğruluk etmiş olduğu yarınlara kavuşması önünde üzerimize sakıt vazifeyi en güzel biçimde namına getirmeye çalışacağız” değerlendirmesinde bulundu.

'Empati ve diyalogtan ödün vermeden devam'

2004 yılından buyana EPDK'da fariza yapmaktan iri alım çalım duyduğunu tabir fail Yılmaz, şu biçimde bitmeme etti:“EPDK diyar ekonomisi düşüncesince dirimsel birlikte kurum. Kurul üyelerimizden bilirkişi yardımcılarımıza, bitirme başkanlarımızdan idare görevlilerimize; tamamı emek vermek arkadaşlarıma bugüne değin gösterdikleri faik gayretten dolayı teşekkürname ederim. Daha meydana getirecek baş döndürücü işimiz var. Empati ve diyalogdan ödün vermeden sektörümüzün geleceği düşüncesince elbirliğiyle çalışmaya bitmeme edeceğiz.”

Yerli ve yenilenebilir kaynaklara vurgu

Yerli ve yenilenebilir erke kaynaklarının en yukarı kurda değerlendirilmesi, yerel kömür kaynaklarının azami seviyede kullanılarak ısıl santrallerin sayısının arttırılması ve kurulacak çekirdeksel santraller ile erke çeşitliğinin sağlanmasının Türkiye'nin erke politikalarının temel noktasını oluşturduğuna dikkati çekici Yılmaz, 'EPDK adına toy çağda de bu hedefler doğrultusunda üzerimize sakıt görevleri namına getireceğiz, toy erke yönetimiyle koordinasyon içinde çalışacak, kurumsal kapasitemizi elan da güçlendirip geliştireceğiz' dedi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme: 01.03.2016 10:42
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177