banner200
banner222
Yeşim
Yeşim
01 Temmuz 2016 Cuma 15:46
YENİ VERGİ AFFI YOLDA
banner188
banner213
banner230
Af kapsamına yurtdışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile alacaklar ve rayiç ile alacaklar ve rayiç bedeliyle taşınmazlar girmektedir.

Kimler yararlanabilir? 

Yeni vergi affından;

• Her türlü gerçek ve tüzel kişiler,

• Başka bir gerçek kişi veya tüzel kişi adına söz konusu varlıklara ilişkin beyanda bulunan kişiler yararlanabilirler.

Hangi dönemi kapsıyor?

Geçmişe yönelik herhangi bir milat tarihi olmaksızın, 31 Aralık 2016’ya kadar beyan edilen yukarıda bahsi geçen varlıkları kapsamaktadır.

Beyan Yükümlülükleri

Vergi affı uyarınca;

• Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları bildirim tarihini takip eden bir ay içerisinde,

• Alacak ve taşınmazların ise beyan edilen değerlerinin karşılığının Türk Lirası veya döviz olarak, beyan tarihini takip eden bir yıl içerisinde;

Türkiye'ye getirilmesi veya Türkiye'deki bankalar veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba (fiziki ya da kaydi olarak) transfer edilmesi gerekmektedir.

Varlıkların bu tarihlere kadar Türkiye’ye getirilmemesi halinde vergi affından yararlanılamayacaktır.

Mükelleflerin yurt dışındaki banka veya finansal kurumlardan Kanun’un yürürlük tarihi itibariyle açık kredileri bulunması halinde, bu varlıkları en geç 31 Aralık 2016 tarihine kadar kredilerin kapatılmasında kullanılabilir. Bu durumda varlıkların Türkiye'ye getirilme şartı aranmamaktadır.

Türkiye’de ne kadar tutulması gerekiyor?

Varlıkların Türkiye’ye getirilmesini takiben, Türkiye’de tutulması gereken asgari süre bulunmamaktadır. Bir anlamda varlıkların Türkiye’ye getirilip beyan edilmesinden sonra herhangi bir tarihte cezai bir müeyyide olmaksızın yurtdışı geri transfer edilebileceği sonucu doğmaktadır.

Vergi muafiyetleri bulunmakta mıdır?

İlgili madde hükmünden yararlanarak bildirim veya beyanda bulunanlar ile bunların kanuni temsilcileri hakkında, hiçbir şekilde vergi incelemesi, vergi tarhiyatı yapılmamakta, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi ve Vergi Usul Kanunu’nda tanımlanan idari para cezaları ve suçlara ilişkin hükümler uygulanmamaktadır.

Nam veya hesabına bildirim veya beyanda bulunulanlara vergi affı kapsamında yapılan intikaller veraset ve intikal vergisine konu edilmemektedir.

Diğer kanunlar açısından aflar

Taslak Torba Kanun’da yer alan yeni vergi affını önceki vergi aflarından ayıran bir unsur da beyan edilen söz konusu varlıklara ilişkin olarak aşağıda yer alan kanunlar uyarınca da herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılmayacak, idari para cezası uygulanmayacak olmasıdır;

• Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun

• Sermaye Piyasası Kanunu (106 ile 110’uncu maddeleri arası hariç)

• Gümrük Kanunu

• Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

• Vergi Usul Kanunu’ndaki şuçlar

• Türk Ceza Kanunu Madde 282

Uygulanacak vergi oranı

Bundan önceki vergi aflarında, bazı vergi maliyetlerine katlanılması (örneğin; 2013 yılında son 6486 sayılı Kanun ile getirilen vergi affında beyanda%2 vergi tahsil ediliyordu) prensibi uygulanıyordu. Ancak bu vergi affında herhangi bir vergi talep edilmemektedir. Dolayısıyla tamamen vergisiz bir af söz konusudur.

Diğer notlar

Varlıkların kanuni defterlere nasıl kaydedileceği ve ne için kullanılacağı konusunda serbestlik tanınmaktadır.

Bildirim ve beyan edildiği ayın sonuna kadar kanuni defterlere kaydedilebilecek olan varlıkların işletmeden çekilmesi kar dağıtımı sayılmamakta (önceden sermayeye ilave edilenler hariç) ve bu nedenle gelir ve kurumlar vergisi tarhiyatı yapılmamaktadır.

Varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi kanunu açısından gider veya indirim olarak kabul edilmemektedir.

Önceki Vergi Aflarından Farkları

Bu vergi affını diğer vergi aflarından ayıran önemli özellikler bulunuyor;

• Daha önceki vergi aflarında beyan esnasında belirli oranlarda vergi alınmaktaydı ancak yeni af da vergi maliyeti bulunmuyor.

• Önceki vergi aflarının aksine yeni af vergi açısından getirilen muafiyetlerin yanı sıra Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu gibi diğer kanunlar açısından da muafiyet getiriyor.

• Sadece yurtdışındaki varlıklar kapsam içine alınmış durumda. Dolayısıyla, Türkiye’de hali hazırda kayıt dışında bulunan varlıklara ilişkin hükümler        bulunmuyor.

• Dolaylı vergiler (örneğin KDV, damga vergisi) açısından bir af söz konusu değil.

Ne zaman yürürlüğe girecek?

Hali hazırda Taslak Torba Kanun’un ne zaman yasalaşacağı konusunda net bir takvim bulunmamaktadır.

Taslak Torba Kanunu, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmelerin ardından Meclis onayına sunulacaktır. Komisyon’daki görüşmeler esnasında bazı hükümlerde        değişiklikler olabilir.

Komisyondan çıktıktan sonra da Meclis’te görüşülerek onaylanacak ve Cumhurbaşkanlığı onayına sunulacaktır. Hemen akabinde de Resmi Gazete’ de        yayınlanarak yürürlüğe girecektir.

 

Torba Kanun’da yer alan vergisel diğer düzenlemelerin yer aldığı kapsamlı bültenimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Vergi Portalı - Yeni Vergi Tasarısı

muhasebe
banner229
Son Güncelleme: 01.07.2016 15:48
Anahtar Kelimeler:
YENİ VERGİ AFFI YOLDA
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol