banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
Yeşim TURAN
Yeşim TURAN
29 Eylül 2016 Perşembe 14:37
Yeni türlerle pamukta ithalatın azaltılması hedefleniyor

ADANA -Sebahatdin Zeyrek

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Abdullah Çil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardan beri üzerinde çalıştıkları pamukta yaklaşık 11 yeni çeşidi ıslah ederek geliştirdiklerini söyledi.

İthal tohumda milyonlarca dolar döviz ödendiğine dikkati çeken Çil, "Yeni çeşitlerin içinde renkli ve organik tarımda uygulanmasını uygun gördüğümüz türler var. Pamuğun çok fazla piyasa değeri var. Bunlarla ilgili her konuda ülkemizdeki bölgelerle ilgili çeşitlerimizi geliştirdik. Şu anda hedef kitle dediğimiz üretici firmaların hizmetine sunduk. Biz yeni ıslah ettiğimiz pamukları geliştirip firmalara satıyoruz. Onlar da 'ıslahçı hakkı' karşılığında bunları üretip çiftçilerimize tohumluk olarak tedarik ediyorlar." diye konuştu.

Pamuk yerine mısıra yöneliş

Çukurova'nın eski yıllarda büyük oranda pamuk üretimi yaptığına, son yıllarda ise bu üretimin düştüğüne işaret eden Çil, "Bunun çok farklı nedenleri var. Bunlardan birisi mısırın tamamen bölgeye hakim olması. Pamuğun girdileri pahalı, mısırın ise daha az. O yüzden de pamuk oranı gittikçe azaldı. Umarım bundan sonra bu hızlı bir şekilde yükselir." ifadesini kullandı.

Çil, yeni tohum çeşitlerinin bölgeye uygun ıslah edildiğini vurgulayarak "Tercih çiftçinin. Bundan sonra Çukurova eski günlerine dönecek. Biz burada verimi yüksek hastalık ve zararlılara dayanıklı çeşitler geliştiriyoruz. Şu anda Amerika'da 250 kilogram verim alıyorsanız bu Türkiye'de 500 kilogramdır. Yani şu anda bizim hiçbir sıkıntımız yok. Ülkede yaşanan sıkıntı tamamen çiftçilerin tercihinden kaynaklanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Son Güncelleme: 29.09.2016 14:37
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177