banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
Yeşim TURAN
Yeşim TURAN
12 Mart 2016 Cumartesi 19:38
'Yeni bir anayasa istiyoruz'

ADANA

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, demokratik ve sivil polis polis bir anayasa istediklerini belirterek, 'Yeni bir anayasa istiyoruz, ancak meclisteki partilerin hiçbirinin yeni, sivil, demokratik bir anayasa sıkıntısı yok. Herkes kendine gereğince bir anayasa istiyor' dedi.

Destici, partilileriyle Adana Öğretmenevi'ndeki buluşmasında demokratik bir sivil polis polis anayasa istediklerini anlatım etti.

Meclisteki partilerin tutumunu eleştiren Destici, şunları söyledi:

'Yeni bir anayasa istiyoruz ancak meclisteki partilerin hiçbirinin yeni, sivil, demokratik bir anayasa sıkıntısı yok. Herkes kendine gereğince bir anayasa istiyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti, 'başkanlık sistemi' bulunan ve öz iktidarlarını sürdürecekleri bir anayasa istiyor. CHP, statükoyu koruyor, seküler laikçi bir iyilikle bir anayasa varlığı istiyor. MHP'nin filhakika ne istediği muhtemelen değil. Bir bakıyorsunuz aleyhte konuşuluyor, bir bakıyorsunuz lehte konuşuluyor. Anlaşılmaz bir iktisat ve iktisat var. Ama neticede iktidarın işine ne yarıyorsa o oluyor. HDP zaten, tecezzi ve yarıcı bir anayasa istiyor. İki milletli, dü girişken bir anayasa istiyor. Hatta, önceki atakta dü devletli mahalle muhtarı bir bölge, sonraları öz devletini istiyor. Bunların millete verebilecekleri bir nesne yok.'

Destici, AK Parti'den siyasal partiler yasasını ve intihap kanununu değiştirmesini, toy intihap kanununa gereğince intihap yapılmasını ve oluşacak meclisin toy anayasayı yapmasını istedi.

Muhabir: Yusuf Koyun

Kaynak: AA

Son Güncelleme: 12.03.2016 19:38
Anahtar Kelimeler:
YeniBirAnayasaIstiyoruz
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177