banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
27 Haziran 2011 Pazartesi 09:39
“Yemin törenine eksiksiz katılacağız“
Tutuklu sanıkları aday gösteren muhalefeti, yarın önemli bir sınav bekliyor. Vekillerin yemin törenine bir gün kala BDP'nin desteklediği bağımsızlar boykotta ısrarlı. CHP, üst mahkemeye yapılan itirazın sonucunu bekliyor. MHP ise Meclis'te olacak. Genel Başkan Devlet Bahçeli, ülkenin içine düştüğü karanlık süreçte kaybolmaması için sorumluluk mevkiinde bulunanların akıllarını başlarına almaları gerektiğini söyledi. "MHP, Meclis'in saygınlığına, millet iradesinin vazgeçilmezliğine inandığı için yemin törenine katılacak, demokrasinin işlemesine destek verecektir." dedi.

Bahçeli, dün yaptığı yazılı açıklamada, TBMM'nin, yasama çalışmalarına başlamadan etki ve tesir alanı çok geniş olabilecek bir krizle yüz yüze kaldığını söyledi. Buna, AK Parti hükümetinin söz ve uygulamalarının birinci derecede yol açtığını ileri sürdü. YSK'yı da eleştiren Bahçeli, Kurul'un aymazlığının ve milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmayan bazı kişilerle ilgili sakat tutumunun bugün yaşanan sıkıntıların en başta gelen hazırlayıcıları arasında yer aldığını anlattı. Bahçeli, MHP İstanbul Milletvekili Balyoz sanığı emekli Korgeneral Engin Alan başta olmak üzere, milletvekili seçilen ve halen cezaevinde bulunan şahısların, itirazlarına rağmen tutukluluk hallerinin devam etmesinin ise hukuk skandalı olduğunu savundu. Halen cezaevinde bulunan milletvekillerinin 'kaçma, saklanma ve delilleri karartma şüphesi' doğrultusunda tutukluluk hallerinin devam etmesinin yanlı karar veren ve siyasallaşmış yargının bir örneği olduğunu ileri süren MHP lideri, "22 Temmuz 2007 seçimlerine tutuklu olduğu halde bağımsız milletvekili adayı olarak katılan ve ardından da seçilen bir şahıs seçim sonuçlarının ilamından sonra serbest bırakılırken, Sayın Engin Alan ve benzer durumda olanların tutukluluk hallerinin devam etmesi, AKP'nin yeni bir oyunu sahnelemeye çalıştığına işaret etmektedir. Suçlu olup olmadıkları henüz belli olmayan ve hukuken durumları netlik kazanmamış milletvekillerinin tutukluluk hallerinin sürdürülmesi Türk milletinin tercihine açıkça hakaret ve karşı tavırdır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, buna karşılık siyasi ve demokrasi krizinin güdümlü yargı yoluyla ya da boykot niyetleriyle değil, TBMM içerisinde aşılacağına inandıklarını bildirdi. 'Boykot kararı alanların, TBMM'yi kirli emellerine alet etmeye yeltenenlerin krizden, kavgadan ve kaostan beslenenler olacağını' belirten Bahçeli, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı: "TBMM'de yapılacak olan milletvekilliği yemin töreni öncesi muhatapları tarafından bu tespitlerimiz üzerinde düşünülmesi ve müşterek duruş gösterilmesi elzem haline gelmiştir. Başbakan Erdoğan ve partisini çok önemli bir samimiyet testi beklemekte, kendilerine yapılmasını istemedikleri uygulamalar karşısında omurgalı tavır almaları için önlerinde tarihî bir fırsat durmaktadır. Kaybedecek vakit, boşa geçecek zaman ve heba edecek değer artık kalmamıştır."


Cihan
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177