banner200
banner222
11 Ağustos 2011 Perşembe 12:50
YARGITAY KARARI:İSPAT KÜLFETİ • TİCARİ DEFTERLERİN DELİL NİTELİĞİ
banner188
banner213
banner230

İSPAT KÜLFETİ • TİCARİ DEFTERLERİN DELİL NİTELİĞİ

ÖZET:

davacı defterleri davacı lehine tek başına delil teşkil edemez.

Herkes iddiasını ispatlamakla yükümlüdür. Kapanış tasdikleri olmayan

Y.19.HD E: 2008/2132 K: 2008/9024 T: 7.10.2008

Davacı vekili, taraflar arasında cari hesap ilişkisinin bulunduğunu, 2003 yılında

satılan araçlara ilişkin trafik tescil ve muamele ücretlerinden ve 2006 yılında

kesilen çekici ücretine ilişkin faturadan kaynaklanan alacağın tahsili için girişilen

icra takibine haksız olarak itiraz edildiğini ileri sürmüş ve itirazın iptali ile % 40 icra

inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili müvekkili şirkete tebliğ edilen tüm faturaların ödendiğini (çekici

faturaları dahil) borcun bulunmadığını belirterek davanın reddi ile % 40 tazminatın

davacıdan tahsilini istemiştir.

Mahkemece benimsenen bilirkişi raporuna göre itirazın iptali ile takibin devamına,

asıl alacak olan 2.671.-YTL. Üzerinden % 40 inkar tazminatının davalıdan tahsiline

karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.

TMK’nın 6. maddesi uyarınca kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça,

taraflardan her biri hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispat ile yükümlüdür.

Buna göre davacı alacağını kanıtlamak zorundadır. Mahkemece davacının ticari

defter ve kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmış ise de davalı defterleri

incelenmemiştir. Davacı defterlerinin kapanış tasdikleri bulunmadığından davacı

lehine tek başına delil teşkil etmeyeceği TTK’nın 85. maddesi hükmü gereğidir. Bu

durumda mahkemece tarafların iddia ve savunmaya yönelik tüm delilleri toplanıp

davalı defterleri üzerinde de bilirkişi incelemesi yaptırılarak deliller hep birlikte

değerlendirilmek suretiyle uygun sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekirken,

eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ:

ile hükmün

gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüBOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 07.10.2008
banner229
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol